Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kunststof- en rubberindustrie - Nieuws

RADICI arbeidsvoorwaarden 2019. Waar staan wij nu

Tijdens de ledenvergaderingen van 28 februari zijn er afspraken gemaakt over de inzet van CNV Vakmensen voor de komende onderhandelingen over een arbeidsvoorwaardenpakket.

Tijdens de ledenvergaderingen van 28 februari zijn er afspraken gemaakt over de inzet van CNV Vakmensen voor de komende onderhandelingen over een arbeidsvoorwaardenpakket.

Het voorstel
In de bijlage treffen jullie de brief aan die naar jullie directie is gestuurd, waarin CNV Vakmensen, mede namens jullie, het voorstel heeft beschreven om de loonsverhoging af te spreken en de vervolgstappen voor de rest van het arbeidsvoorwaardenpakket.

1e Overleg
Op woensdag 20 maart heeft, op basis van deze brief, een 1e overleg tussen CNV Vakmensen en het management van Radici plaats gevonden.
Het bleek dat het management, na een uitvoerige toelichting van de voorstellen, meer tijd nodig heeft om daar een inhoudelijke reactie op te kunnen geven.
CNV Vakmensen heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat de medewerkers niet staan te springen om een extra, 5e, nachtdienst te gaan werken. Zeker niet als daar geen serieuze compensatie voor geboden wordt. Het management van Radici is van oordeel dat in de huidige beloning al de betaling voor 5 nachtdiensten is opgenomen en er dus geen reden is om daarbovenop extra te gaan betalen voor die 5e nachtdienst.
Op basis daarvan lijkt het zeer moeilijk om afspraken te maken voor invoering van een 5e nachtdienst. In de ogen van het management is dat dan zelfs onmogelijk.
Daarmee lijkt de discussie over het invoeren van een 5e nachtdienst afgesloten. Wij zullen afwachten hoe de definitieve reactie van Radici hierover zal zijn. 

Loonsverhoging
Over ons voorstel voor de loonsverhoging heeft het management alleen gemeld dat hun voorstel nadrukkelijk gekoppeld zou worden aan het al dan niet invoeren van die 5e nachtdienst. Als deze niet ingevoerd kan worden, zal ook hun voorstel daar op worden aangepast. Het management wilde nog geen openheid geven over wat zij als loonsverhoging willen bieden. Zij gaan nu eerst een en ander nader bekijken en bespreken en zullen dan een voorstel formuleren.

Hoe gaat het verder
Wij verwachten op korte termijn een uitnodiging van het management om hun reactie te bespreken. Het management heeft wel duidelijk aangegeven dat Radici streeft naar uitbreiding van de arbeidsproductiviteit. Nu moeten wij dus afwachten hoe zij dat willen realiseren en wat geboden wordt als loonsverhoging.

Het is nu voor het management wel duidelijk dat wij afspraken willen maken die voor iedereen gelijk zijn. Een collectieve arbeidsvoorwaarden regeling voor alle medewerkers bij Radici Plastics in Holtum.

Wij houden jullie op de hoogte! 

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)! 

Ron Smeets
Bstuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid