Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kunststof- en rubberindustrie - Nieuws

Modernisering Cao Kunstof- Rubber en Lijmindustrie

De cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie loopt tot en met 30 april 2018. Rosetta is het project om een nieuwe en eigentijdse cao te ontwikkelen die aantrekkelijk is voor alle bedrijven en alle medewerkers van de bedrijven in de kunststof-, rubber- en lijmindustrie.

In 2016 is een cao afgesloten met vernieuwende afspraken over de rechten van oudere medewerkers als zij niet langer in ploegendiensten willen of kunnen werken. In 2017 is gekozen voor de focus op Duurzame Inzetbaarheid en is het ontwikkelingsgesprek afgesproken. Dat gesprek versterkt de volwassen verhouding tussen werkgever en werknemers.
Ook is afgesproken om de start- en eindleeftijd voor de ouderendagen op te schuiven met de AOW- leeftijd; een modernisering die overeenkomt met de maatschappelijke ontwikkelingen. Toch hadden zowel vakbonden als werkgevers meer vernieuwingsafspraken willen maken.

Voortgang Rosetta
Op 30 november 2017 hielden NWBC, FNV, CNV Vakmensen en De Unie een evaluatie over het laatste cao-proces (en het resultaat) om te bepalen of en hoe we verder willen gaan. Op 18 januari 2018 is gezamenlijk besloten om door te gaan met een volgende fase van Rosetta en om nieuwe cao-afspraken te maken voor de cao 2018-2019.

Twee sporen in 2018  

Duurzame inzetbaarheid
staat opnieuw op de vernieuwingsagenda – maar nu in combinatie met ‘Roosters‘. Dit spoor start op 13 februari met een gezamenlijke informatiedag voor vakbondsbestuurders, NWBC-bestuurders en een aantal kaderleden, OR-leden en leidinggevenden van de lidbedrijven.
Daarna gaat een werkgroep verder om de wensen en problemen in kaart te brengen en voorstellen voor de cao-tafel op te stellen. In die fase zal jouw mening ook (weer) worden gevraagd. En omdat onzeker is hoe lang het zal duren voordat er concrete voorstelen op tafel liggen, is afgesproken dat de nieuwe cao 2018-2019 nog geen nieuwe afspraken over roosters hoeft te bevatten. 

Loon, pensioen en WW
CNV Vakmensen, FNV, NWBC en De Unie hebben de intentie uitgesproken om een nieuwe cao-afspraak te maken voor de periode 2018-2019 met als belangrijkste onderwerpen loon, pensioen en WW. De overleggen zijn gepland in maart en april en vanzelfsprekend zullen we je tegen die tijd daarover informeren.

Heb je vragen dan kun je bij mij terecht. Ook vind je informatie op de website www.numaakikdecao.nl 

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
E 06 51 60 20 34
M r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid