Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kunststof- en rubberindustrie - Nieuws

Inzet CNV in pensioen kunststof en rubber 2014

De afgelopen jaren was het overleg over het pensioen stroef. CNV Vakmensen wil dit jaar snel en zorgvuldig tot een goed resultaat komen. Pensioenen worden steeds duurder. Voor dezelfde premie krijg je dus minder pensioen.

Terugbetalen
Misschien weet je het nog. De afgelopen jaren hebben werkgevers en werknemers te weinig pensioenpremie betaald. Als je bij de bakker vroeger te weinig betaalde, werd het opgeschreven. Dat is bij ons pensioen net zo. Dat geld moet dus terug. Dat is voor jullie ook belangrijk. Als het pensioenfonds dat geld weer terug heeft, dan kan jullie pensioen geïndexeerd worden. Dat terug te betalen geld is dus voor jou.

Wet
De Nederlandse overheid wil, dat pensioenen naar 67 jaar gaan. Als CNV Vakmensen stellen we dat ook voor aan werkgevers. Dat is een verslechtering, waar we moeilijk aan kunnen ontkomen. Hoe jonger je bent, hoe meer last je er van hebt: omgerekend bouw je elk jaar ongeveer 10 procent minder pensioen op. Aan de andere kant kun je ook twee jaar langer pensioen opbouwen.

Premie
Nu betalen jullie samen met je werkgever 24 procent premie. Als je de opbouwleeftijd naar 67 jaar zet, hoeft er maar 23 procent betaald te worden. Maar we moeten nog meer dan 5 procent terugbetalen. Daarom stelt CNV Vakmensen voor om de premie op 25 procent te stellen. Dan betalen we volgend jaar alvast 2 procent terug.

Bezwaren, opmerkingen vragen
Ik hoor graag of je het hiermee eens bent. Je kunt reageren via r.vanriezen@cnvvakmensen.nl.

Op de achterkant van dit pamflet kun je de voorstellenbrief van CNV Vakmensen lezen. De voorstellenbrief gaat alleen maar over pensioen. Je krijgt nog informatie over de gewone CAO (loon, werkgelegenheid, scholing, enz).

Roel van Riezen, r.vanriezen@cnvvakmensen.nl 















Geacht bestuur van NWBP

In de afgelopen jaren is de pensioenpremie sterk gestegen, en is de regeling licht verslechterd. De leden van CNV Vakmensen hebben baat bij een goed pensioen, maar er is een grens aan de premie die zij willen betalen. De afgelopen jaren is er te weinig premie betaald, en dat geld moet terugbetaald worden aan het pensioenfonds. Dat geld is bestemd voor indexatie van de pensioenrechten van werkenden en gepensioneerden.

Alles afwegende stelt CNV Vakmensen voor om in de CAO vanaf 1 januari 2014 de volgende wijzigingen op te nemen:

• Pensioenleeftijd: 67 jaar (is nu 65 jaar)
• Franchise: 13.227 Euro (net als nu)
• Opbouwpercentage: 2,0 procent (net als nu)
• Partnerpensioen op risicobasis (net als nu)
• Een te heffen premie van 25,0 procent (1 procent meer dan nu), waardoor 2 procent aan premiekorting terugbetaald wordt.
• Looptijd van de CAO: 1 jaar, waarbij een langere looptijd bespreekbaar is.
• CNV Vakmensen stelt daarnaast voor dat (voor zover die verplichting niet al bestaat) ook uittredende bedrijven de premiekorting over de afgelopen jaren volledig terugbetalen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor de kunststof en rubberindustrie. Wij wensen dit juridisch sluitend vast te leggen.

Op deze manier is er een goed evenwicht tussen de hoogte van de pensioentoezegging, de hoogte van de premie, de garantie van terugbetaling en de kans op indexatie.

Ik vertrouw erop, dat we in goed overleg tot een helder resultaat komen.

Met vriendelijke groet,
CNV Vakmensen

Roel van Riezen
bestuurder




Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid