Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Koninklijke Talens - Nieuws

Principeakkoord Cao Talens 2017 2018

Je hebt onze inzet kunnen vernemen in de laatste nieuwsbrief rond de cao 2017-2018. Door omstandigheden die buiten onze invloedssfeer lagen was het niet mogelijk een complexe voorstellenbrief in te brengen.

Daarom koos jouw vakbond, CNV Vakmensen, ervoor pragmatisch in te steken op alleen het loon voor de komende cao-periode. Dit is wel afgestemd met jullie collega’s en interim-delegatielid Jaap de Boer.

Looptijd van de cao
Wij wilden een korte cao-periode van 9 maanden afspreken, namelijk van 1 oktober 2017 tot 1 juli 2018. Het is uiteindelijk 10 maanden geworden: van 1 oktober 2017 tot 1 augustus 2018.

Loonsverhoging
Ook hadden wij een loonsverhoging voorgesteld van 1,9 % voor 9 maanden, en als delegatie hadden wij mandaat gekregen om daar enigszins van af te wijken. Dat percentage werd na onderhandeling van afgelopen woensdag 1,7 % (op jaarbasis is dit 2,04%).
Het cao-resultaat is dan: 1,7% loonsverhoging per 1 oktober 2017 met een looptijd van 10 maanden.
Daarmee zitten we zo dicht bij onze inzet dat we dit als onderhandelingsdelegatie met de kaderleden een principeakkoord durven te noemen. We leggen deze dan ook positief voor.

UITNODIGING
Wij komen (samen met het FNV ) op woensdag 29 november om 16.40 uur bijeen om dit akkoord toe te lichten in de kantine aan de Sophialaan 46. Je bent van harte welkom!

Na-wettelijke WW/WGA-reparatie
Tevens vertellen wij meer over de WW/WGA-reparatie die bij jullie bedrijf plaatsvindt daar de leden hiermee hebben ingestemd. Werkgever betaalt de premie voor de wettelijke periode, werknemers betalen premie voor de periode daarná. Ook dat is goed nieuws voor jou indien je arbeidsongeschikt of werkeloos dreigt te worden buiten jouw schuld om.
De kosten zijn zeer beperkt, maar vooral voor werknemers met een langer arbeidsverleden, al dan niet bij Talens, kan dit behoorlijk gunstig uitpakken.

Pensioenregeling ná 1-1-2019
Wij hebben met werkgever kort gesproken over de pensioenregeling bij Aegon waarvan het contract afloopt per 1 januari 2019.
We hebben kort wat procedurele zaken besproken en we leggen op 29 november graag uit wat onze ideeën zijn om jouw pensioen zo waardevast mogelijk te laten zijn, ook ná 1 januari 2019. 

Mede namens Jaap de Boer, kaderlid CNV Vakmensen,

Gerard van Dijk,
vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
E g.vandijk@cnvvakmensen.nl
M 06 20 60 18 19

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid