Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kerry Bio-Science - Nieuws

WW en WGA is weer gerepareerd

De wettelijke uitkeringsduur van de (WW) bij werkloosheid en de wettelijke uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (WGA) wordt voor alle werknemers bij Kerry NL vallende onder de CAO “vestigingen Zwijndrecht en Utrecht“ weer terug op niveau gebracht. Op 2 februari in Utrecht en 8 februari in Zwijndrecht is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Dankzij de aanhoudende inzet van CNV en FNV kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering, of WGA-uitkering - als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar.

De afspraken om de opbouw en de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur.
Kabinet en vakbonden zijn overeengekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW.

Kerry NL, de vestigingen Zwijndrecht en Utrecht

Bij Kerry Nederland is deze reparatie voor de werknemers van belang, omdat
  • in het verleden reorganisaties met ontslagen aan de orde zijn geweest.
  • Dit in de toekomst altijd weer kan gebeuren en jullie in de ledenraadplegingen ook hebben aangegeven dan hier tegen verzekerd te willen zijn.

Meer informatie

Voor eventuele vragen of aanvullende opmerkingen kunnen jullie contact opnemen met John Haak per e-mail john.haak@kerry.com of hem persoonlijk je vragen stellen.

Uitnodiging

John Haak zal ook op vrijdag 2 februari om 14:00 tot 16:00 aanwezig zijn op vestiging Utrecht TD vergaderruimte en op donderdag 8 februari in Zwijndrecht om 14:00 tot 16:00 in de oude maaszaal om mondelinge vragen te beantwoorden.

Voor de volledige tekst van de gezamenlijke nieuwsbrief verwijs ik jullie naar de bijlage.

Judith ten Broeke
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 68 33 39
E: j.tenbroeke@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid