Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kemira - Nieuws

Nieuws uit het cao-overleg Kemira B.V.

Op 10 december 2014 vond het eerste cao-overleg plaats. Al snel werd duidelijk dat uw werkgever de voorkeur geeft aan het snel afsluiten van een nieuwe cao met zo weinig mogelijk vernieuwingen.

De vakbonden, CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en De Unie, zijn teleurgesteld over het 1e cao-overleg en hebben het overleg opgeschort om de ontstane situatie met u te gaan bespreken. Onderstaand gaan we op een aantal onderwerpen in.

Duurzame inzetbaarheid
Tijdens de ledenvergadering heeft u aangegeven dat u een zorg heeft ten aanzien van het onderwerp duurzame inzetbaarheid. De studieopdracht uit het vorige cao-akkoord was; komen tot een nieuw evenwicht tussen belangen van werknemers en de belangen van de onderneming. Uw zorg bestaat er uit dat de balans aan het doorslaan is naar bedrijfszekerheid, gekoppeld aan kostenbeheersing. Ook het onderzoeken naar invulling gericht op vitaliteit, is naar de achtergrond verdwenen. Het doel om
Kemira Rotterdam B.V. voor de toekomst veilig te stellen door middel van het wegwerken van achterstallig onderhoud zoals het doorvoeren van functiewijzigingen, gesprekken over oude salarisafspraken en persoonlijke toeslagen, vallen allemaal tezamen met de start van het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Het gevoel ontstaat dat er gestreept wordt in bestaande afspraken (individueel of uit de cao). Dat kan niet de bedoeling zijn van duurzame inzetbaarheid. Afgesproken is dat de werkgroep uitgebreid gaat worden, zodat meer mensen betrokken gaan worden. Vakbonden krijgen periodiek een update.

WW, transitiekosten en participatiewet
Werkgever is bereid te onderzoeken of er banen zijn voor de doelgroep uit de participatiewet. Werkgever wil wel een afspraak maken om volgend jaar te bezien wat de verandering in de WW gaat betekenen, maar om nu inhoudelijk afspraken te maken wordt gewoon weggepoetst. Evenals het afspreken dat werkgever geen medewerkers, individueel of via de OR, aan gaat spreken over het niet mogen korten van de transitiekosten. Werkgever ziet het risico niet en wil dit, wanneer het aan de orde is, via een sociaal plan doen. Dan ben je te laat. Over dit belangrijk, toekomstig onderwerp moet je nu afspraken maken.

Boven cao-ers
Omdat De Unie ook leden hebben die onder de cao vallen, heeft werkgever de Unie uitgenodigd aan de cao-tafel. Daarnaast vertegenwoordigt De Unie de zogenaamde boven cao-ers. De Unie vraagt nu om beide groepen te kunnen vertegenwoordigen aan de cao-tafel door middel van uitbreiding van de werkingssfeer van de cao. Door bepaalde cao-artikelen te oormerken, zodat zij weten waar ze wel/niet aanspraak op kunnen maken, zou De unie hun plaats aan de cao-tafel dan ook duidelijk maken. Werkgever gaat hier niet in mee. Hij ziet hier geen algemeen belang in en heeft geen mandaat van het hoofdkantoor. De Unie gaat dit met hun achterban bespreken.

Looptijd
1 jaar.

Loon
Werkgever stelt 1,5% per 1 april 2015 voor.

Zoals u kunt lezen wil werkgever zich nergens op vastleggen en niet teveel geven. Voor ons is dit volstrekt onmogelijk en hebben om die reden het cao-overleg opgeschort. Wij willen met u deze ontstane situatie bespreken, maar vooral willen wij van u horen wat u wil en gaan wij verder met het cao-overleg?

Wij nodigen u daarom uit voor een ledenbijeenkomst op:

Donderdag 15 januari 2015
Aanvang: 15.00 uur
Kemira Rotterdam BV
Locatie Botlek, zaal de Maas

Wij zien u graag de 15e.

Rest ons u een fijne jaarwisseling toe te wensen.

Birgitte Staal
bestuurder CNV Vakmensen
cao-delegatie: Leo Diest, Hans Hotting

Nanny Nuijten
bestuurder FNV Bondgenoten
cao-delegatie: Jan Lagerwaard, Willem Groenedijk
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid