Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Katwijk Chemie - Nieuws

Leden stemmen in met cao-resultaat Katwijk Chemie

Op maandag 17 juni heeft de ledenbijeenkomst van het CNV plaatsgevonden bij Katwijk Chemie. De leden hebben ingestemd met het resultaat van de cao-onderhandelingen.

De volgende punten maken onderdeel uit van het cao-resultaat:

Looptijd

Er is een looptijd van 12 maanden afgesproken (1 juli 2013 tot 1 juli 2014).

Loonsverhoging

De salarissen worden per 1 juli 2013 verhoogd met 2,2 procent.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Katwijk Chemie en de kaderleden van het CNV en FNV zullen in navolging van de huidige werkgroep onderzoek doen naar de mogelijkheden rondom leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Werkkostenregeling

Tijdens de looptijd van deze cao zal Katwijk Chemie onderzoek doen naar de consequenties van de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015.

EVC (Erkenning Verworven Competenties)

Het bestaande beleid wordt voortgezet.

Stages en leer-werktrajecten

Katwijk Chemie zal zich (blijven) inzetten voor diverse stage en leer-werktrajecten.

Vakbondscontributie

Partijen zijn overeengekomen dat de werkgever de mogelijkheid biedt dat vakbondsleden de contributie fiscaal kunnen verrekenen.

Reïntegratie

Het bestaande beleid wordt voortgezet.

Kinderopvangregeling

Het bestaande beleid wordt voortgezet.

WGA-premie

Gedurende de looptijd zal de werkgever de helft van de WGA-premie niet verhalen op het salaris van de medewerker.

Bedrijfsfitness

Het bestaande beleid wordt voortgezet voor medewerkers die op 30 juni 2013 deelnemen aan de bedrijfsfitnessregeling. Vanaf 1 juli 2013 worden geen nieuwe medewerkers toegelaten aan deze regeling.

Gezondheid/Vitaliteit

Katwijk Chemie informeert medewerkers over de mogelijke deelname aan (gezondheids)cursussen die door de verzekeringsmaatschappijen Zorg en Zekerheid en Prolife aan medewerkers van Katwijk Chemie worden aangeboden.

Werknemers met een arbeidsbeperking

Katwijk Chemie zal zich bij vacatures inzetten te beoordelen of een werknemer met een arbeidsbeperking kan worden aangesteld.

FUWA

Tijdens de looptijd van deze cao worden de FUWA-afspraken verder afgerond en de functies geactualiseerd binnen het ORBA-model.

Ouderschapsverlof

Vanaf 1 juli 2013 wordt over het opgenomen ouderschapsverlof pensioen opgebouwd.

Onderzoek drie-ploegentoeslag

Tijdens de looptijd van deze cao zal Katwijk Chemie de resultaten van de Botleksurvey 2012 (AWVN) inzake de drie-ploegentoeslag delen met cao-partijen.

Tekstuele aanpassing

In artikel 10 (Zon- en feestdagen) lid 1 wordt 'Koninginnedag' aangepast naar 'Koningsdag'.

Werkgeversbijdrageregeling

Katwijk Chemie zal de bijdrage, zoals overeengekomen tussen AWVN en de vakorganisaties continueren.

Henk Jongsma, CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid