Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Katwijk Chemie - Nieuws

Katwijk Chemie - Belangrijke aanpassing opbouw pensioen

Pensioenfonds PGB verhoogt volgend jaar de premie van jouw pensioen. Hiermee komt de premie uit boven de afgesproken maximale premie. Het gevolg daarvan is dat je in 2021 minder pensioen opbouwt dan je gewend was. Volgend jaar gaan we weer met Katwijk Chemie in gesprek om een nieuwe pensioenregeling af te spreken voor 2022 en verder.

Na overleg met pensioenadviseur Erwin Bosman en Pensioenfonds PGB hebben directie en OR van Katwijk Chemie aan vakbonden CNV Vakmensen en FNV voorgesteld om per januari 2021 het opbouwpercentage in de pensioenregeling van Katwijk Chemie te verlagen van 1,875% naar 1,600%. Deze verlaging is noodzakelijk omdat pensioenfonds PGB de basispremie voor 2021 sterk verhoogt, vooral vanwege de lage rentestand.
In 2016 is een werkgeversbudget van 20% van de totale salarissom overeengekomen. Dat was de afgelopen jaren voldoende om de pensioenregeling te betalen maar voor 2021 is dat te weinig. Daarom wordt er nu voor gekozen om voor de duur van 1 jaar de opbouw naar beneden bij te stellen.

In 2021 zal overleg volgen met OR en vakbonden over de pensioenregeling voor Katwijk Chemie vanaf 2022, nadat het lopende contract bij PGB over 2017-2021 is afgelopen. De nieuwe pensioenregeling voor Katwijk Chemie zal mede afhankelijk zijn van de uitwerking van het pensioenakkoord uit 2019.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kan je contact opnemen met ondergetekende. Je kunt ook altijd even langslopen bij kaderlid Paul Eeken.

Met vriendelijke groet,


CNV Vakmensen
Gerard van der Molen

E: g.vandermolen@cnvvakmensen.nl
T: 06 - 2299 2855


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid