Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Echte vakmensen, echte talenten!
Chemie en Energie

Cao Esha / Icopal

Looptijd: 1 april 2014 tot en met 1 april 2016

Je werkt bij Icopal, of een van de onderdelen Esha Infra Solutions, Icopal Synthetic Membranes, Jevano of Smid & Hollander Dakbouw. Icopal (voorheen Esha Group) is leverancier van bitumenproducten voor de bouw en civiele sectoren.

Vragen over jouw cao?

Vraag jouw vakbondsbestuurder:

Heino Smedes
h.smedes@cnvvakmensen.nl


Cao verlopen?

  • De einddatum van de cao is verstreken. Wat nu?

    Zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, geldt de oude nog

    Soms is de looptijd van een cao al verstreken maar is er nog geen nieuwe cao. In dat geval geldt de oude cao nog steeds. Dit wordt nawerking genoemd. Nawerking betekent dat, zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, de oude cao blijft gelden voor werknemers die voordat de cao afliep in dienst waren. Zodra er een nieuw cao-akkoord is én de nieuwe tekst is gereed, verschijnt verschijnt deze op de website.


  • De oude cao is verlopen en er is een nieuwe cao. Geldt die al?

    De afspraken gelden vanaf de ingangsdatum

    Het kan even duren voordat de nieuwe cao-tekst klaar is. De nieuwe afspraken gelden al vanaf de ingangsdatum van de nieuwe cao. Zodra er een nieuw cao akkoord is én de nieuwe tekst gereed is, verschijnt de nieuwe tekst op deze site.