Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ICL Fertilizers Europe - Nieuws

Europees Shared Service bij ICL Amfert

Op 29 april zijn vakbonden geïnformeerd over het inrichten van een Europees Shared Service Center bij ICL Amfert in Nederland. Dit Service Center wordt gevestigd in de regio Amsterdam.

In het Service Center komen de functies Inkoop, Automatisering, Financiën, Personeelszaken en de Juridische afdelingen van alle Europese vestigingen samen. Vanuit het Shared Service Center worden dan alle vestigingen in Europa bediend. In de vestigingen zelf blijven deze functies, sterk verkleind, aanwezig om een lokaal aanspreekpunt te behouden.

De vestiging van een Shared Service Center (SSC) in Nederland en in de regio Amsterdam is een zeer positieve ontwikkeling. Er zullen ongeveer 250 mensen komen te werken waarvan een groot deel nieuwe arbeidsplaatsen zal zijn. Voor ongeveer 30 mensen bij ICL Amfert, die nu in het hoofdkantoor werken, zal het een verplaatsing en misschien een andere manier van werken betekenen. Ook zullen veel specialisten uit de andere Europese ICL-landen een plek krijgen in dit nieuwe SSC. Uiteindelijk zal er ook veel lokaal personeel moeten worden aangetrokken. 

Het doel van de hele operatie is om de genoemde functies verder te professionaliseren en de procedures en processen die bij ICL worden gebruikt verder te standaardiseren.
Er is een aantal zaken waarover men zich zorgen zou kunnen maken:
Als alle HRM/Personeelzaken in het Shared Service Center komen, waar kan dan het personeel van Amfert nog met vragen terecht?
Volgens de directie blijft er altijd voor alle functies een lokaal aanspreekpunt. 
Zijn de werknemers waarvan de werkzaamheden worden verplaatst naar het SSC allemaal voldoende toegerust om daar het werk te kunnen doen?
Volgens de directie is iedere werknemer voldoende gekwalificeerd en worden er geen knelpunten (mismatches) verwacht.
Zal de huidige cao gelden voor de werknemers in de nieuwe vestiging?
Het wordt gewoon een vestiging zoals alle andere onder de holding, er wordt nagedacht over de bedrijfsstructuur. Er is nog geen zekerheid over te geven.

Bijkomend voordeel van een zo grote personeelsuitbreiding van ICL in Nederland kan zijn dat de positie van de pensioenregeling wordt versterkt. ICL/Amfert heeft ingezet op groei, verdubbeling van de omzet en op verbetering van de efficiency. We zijn blij met deze positieve berichten.


Nico Bogaard
Bestuurder CNV Vakmensen


 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid