Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Huntsman - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Huntsman

Op 4 december zijn wij een onderhandelingsresultaat overeengekomen met Huntsman voor een nieuwe cao. Na een lang proces waar veel van de medewerkers bij betrokken zijn geweest zijn een aantal voorgestelde wijzigingen in de cao doorgevoerd, maar zeker niet alles.

Stemming
Voordat wij in grote lijnen de resultaten weergeven, vraag ik jullie medewerking om heel snel je stem uit te brengen. Dat is nodig zodat nog dit jaar de loonsverhogingen verwerkt kunnen worden. Jullie hebben tot UITERLIJK 7 DECEMBER om je stem uit te brengen. Dat kan door mij gewoon te mailen, mijn e-mail adres is ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl 
Johan Hovenga en ik hebben afgesproken dat je hem kunt bellen als je vragen hebt, maar lees daarvoor eerst het resultaat.

In grote lijnen ziet het resultaat er alsvolgt uit.

Looptijd
Eén jaar, tot 1 juli 2018

Inkomen
1,5% met ingang van 1 juli 2017
0,25% met ingang van 1 januari 2018
0,5% structureel in het Persoonlijk Keuze Budget (PKB) m.i.v. 1 januari 2018
Vanuit de Werkkostenregeling ontvangt iedereen in december €400 bruto, wat neerkomt op €200,00 netto.

Persoonlijk Keuze Budget (PKB)
In het kader van flexibilteit en meer keuzemogelijkheden zijn een aantal toeslagen vereenvoudigd en ondergebracht in een PKB. De sprong toeslag en toeslag voor verschoven uren zijn uit de cao verdwenen en vervangen door een structurele toeslag in het PKB. Voor de feestdagentoeslag is uitgegaan van statistische waarde, die ook structureel in dit PKB ondergebracht wordt. Dat geldt ook voor de ERV, de Extra ERV dag, de levenslooptoeslag en de toeslag voor een extra vrije dag die je krijgt als je meer dan 5 jaren in dienst bent.
Deze dagen worden omgezet in geld en vooralsnog wordt dat in 2018 maandelijks uitgekeerd. We kijken volgend jaar naar uitgebreidere mogelijkheden voor het gebruik hiervan.
Wil je gewoon een vrije dag, dan kun je een dag kopen tegen 4,64% van je maandsalaris (8*0,58%).
Aan dit PKB wordt structureel 0,5% toegevoegd (zie boven)
Hoe het budget precies is opgebouwd, verwijs ik jullie naar de bijlage.

Toeslag extra opkomst
De toeslag voor een extra opkomst wordt gestandaardiseerd op 1,5%. Dat is een gewogen gemiddelde van een doordeweekse, zaterdag en zondagopkomst.

Verlof
De 85% dagen worden omgezet naar 100% uren. Praktisch wordt dat dus dat 1 85% dag = 0,85 verlofdag. Dit is dus een omzetting, je raakt dus niets kwijt. Tevens wordt het aangepast naar een peildatum  van 1 januari. Dat wordt als volgt uitgevoerd.
Stel je bent in augustus 2017 60 geworden, dan heb je vanaf dat moment tot 1 september 2018 recht op 8 dagen van 85% en 5 dagen van 100%. Vanaf 1 januari 2018 blijven deze rechten van kracht en worden prorato toegevoegd per 1 januari de resterende 4 maanden van 2018, t.w. 10 dagen van 85% = 8,5 dag + 6 dagen van 100% = 14,5 dag * 4/12 = 4,83 100% dagen.

Waardering onderhandelingsresultaat
Wij zijn niet ontevreden over het onderhandelingsresultaat. Structureel zit er wat betreft niveau een verhoging in van 1,75%, maar daarnaast moet je ook de 0,5% meerekenen die je in het PKB krijgt, dan kom je dus rond de 2,25% uit.
Daarvan is de 1,75% pensioengevend. Het PKB is ook iets naar boven afgerond, dus wat ons betreft zijn we voor deze ronde positief.


Zoals ik al heb aangegeven, vraag ik jullie medewerking heel snel je stem uit te brengen. Mijn email adres vind je hierboven. Je kunt mij ook mailen of bellen (0653736490) of Johan Hovenga benaderen. Johan weet van de hoed en de rand.

Graag dus snel reageren. De definitieve tekst van het onderhandelingsresultaat stuur ik jullie ook nog vandaag.

met vriendelijke groet
Johan Hovenga  -  kaderlid
Evert Jan van de Mheen - vakgroepbestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid