Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Huntsman - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Huntsman

Op 30 november hebben we met Huntsman een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Het was duidelijk dat Huntsman een snelle cao wilde met een korte looptijd, mede omdat dat dit jaar nog mee zou tellen voor de eindloonregeling.

Het was voor ons echter ook duidelijk dat het bod,van 1,6% uit de vorige ronde, wel erg magertjes was. Het heeft nog heel wat moeite gekost om dat bod te verhogen.
Na veel touwtrekken zijn we uiteindelijk uitgekomen op het volgende resultaat.

Looptijd  1 jaar, te weten van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016

Een loonsverhoging van 1,6% per 1 juli 2015
Een loonsverhoging van 0,3% per 1 januari 2016

De WGA/Wia premie (werknemersdeel) blijft  deze cao voor rekening van de werkgever.

Art 16.5 van de oude cao tekst over de ouderendagen blijft gehandhaafd voor de looptijd van deze cao.

Verder is de tekst van de cao op een aantal punten gemoderniseerd. Twee kaderleden, waaronder Johan Hovenga, zijn daarbij betrokken geweest. Inhoudelijk is er nagenoeg niets gewijzigd en de echte pijnpunten waar Huntsman het over wilde hebben, zoals leeftijdsbepalingen, zijn niet aan de orde gekomen en zijn dan ook niet gewijzigd.

Wij vinden dit resultaat, gezien de korte looptijd en het feit dat de 1,6% nog meetelt voor de pensioenregeling, acceptabel. Ook heeft Huntsman aangegeven snel om tafel te willen om een aantal andere onderwerpen, vooruitlopend op de nieuwe cao, snel met elkaar te gaan verkennen.    

Dan nog wat betreft de instemming. Graag weten we voor vrijdag 4 december of jullie kunnen instemmen met het onderhandelingsresultaat. Dat is nodig om de salarisbetaling voor december nog tijdig rond te krijgen. U kunt uw mening kenbaar maken op mijn e-mail ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl.
Wij realiseren ons dat de termijn kort is,maar, gezien het belang hiervan voor u zelf, gaan we ervan uit dat u hier voor één keer geen problemen mee heeft.

Met vriendelijke groet, mede namens Johan Hovenga,

Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder