Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Huntsman - Nieuws

Eerste cao-ronde Huntsman Holland B.V.

Op 11 september heeft de eerste cao-onderhandeling plaatsgevonden voor een nieuwe cao. Hierin zijn zowel de voorstellen van bonden besproken als van de werkgever. Tevens heeft het bedrijf informatie verstrekt over de actuele stand van zaken.

De eerste cao-ronde is zoals altijd een toelichting op de voorstellen en een toelichting door het bedrijf op de stand van zaken.

Veel van wat Huntsman ons vertelde zal voor u niet echt nieuws zijn. Toch wil ik hier even kort op terugkomen.
Door Huntsman werd de belangrijke positie van de plant Rotterdam onderstreept. Dat heeft voordelen, maar het schept ook verplichtingen. Gaat er immers iets fout, dan is dat ook direct zichtbaar, zeker wanneer dat aanzienlijke gevolgen heeft. In dit verband werd  de langere periode van stilstand van de productie na de shutdown genoemd. Dat geeft druk op de organisatie, druk op de omzet en niet te vergeten, druk op de mensen.
Verder is er sprake geweest van een hele turbulente periode. Door het concern werd een bezuiniging geëist van 15%. Dat heeft niet alleen geleid tot een vermindering van het aantal mensen, maar de reorganisatie vereiste  ook een ingrijpende verandering van de werkprocessen. Twee controlekamers zijn geïntegreerd en dat heeft er weer toe geleid dat de ploegsamenstelling is veranderd. Al deze veranderingen, alsmede het tempo waarin dat heeft plaatsgevonden, hebben hier en daar wat spanningen opgeleverd.
Huntsman gaf aan dat de druk hoog is en zal blijven, mede door de concurrentie vanuit China. 

CAO-thema's van de werkgever 
De werkgever heeft een drietal punten benoemd, die onderdeel moeten worden van de cao. Allereerst de pensioenregeling. Onder andere vanwege de aanpassing in de wetgeving die op ons af komt, zal er het e.e.a. aangepast moeten worden. Bovendien geeft corporate aan dat de bestaande regeling te duur is. Daar ligt dus een duidelijke wens van de werkgever.
Daarnaast wil Huntsman afspraken maken over de arbeidsparticipatie en wil daarvoor de cao grondig onder de loep nemen. Tevens wil de werkgever een moderniseringsslag van de CAO doorvoeren. 
Inhoudelijk hebben we daarover nog niet van gedachten gewisseld, maar omdat dit wat langere projecten zijn wil de werkgever graag een cao met een looptijd van 2 jaar. 

Voorstellen van vakbonden
Daarna hebben wij onze voorstellen toegelicht. Wat overeenkomt, is dat ook wij kritisch willen kijken naar de cao en nadrukkelijk willen kijken naar ontwikkeling en participatie. Daar liggen dus raakvlakken met dat wat de werkgever wil. Inhoudelijk is daar echter nog niet over gesproken. Of we het snel eens worden is dus afwachten. Wij hebben ook voorstellen gedaan om de cao-artikelen betreffende de leeftijdsdagen, uit te breiden omdat er langer doorgewerkt moet worden.
Naast afspraken over mantelzorg, willen we dat sneller overgegaan wordt op een vast contract. De ''tijdelijke periode" mag wat ons betreft niet langer duren dan 24 maanden.
Over inkomen is niets gezegd, behalve dan dat wij onze voorstellen herhaald hebben; 2,5% verhoging en een eenmalige uitkering van €500,00. Zoals was te verwachten, heeft Huntsman daar nog niets over gezegd.

Vervolg 
Op korte termijn zullen er vervolgafspraken worden gepland en uiteraard houden wij u op de hoogte.

Met vriendelijke groet, 

Johan Hovenga                -        kaderlid CNV
Evert Jan van de Mheen   -    vakgroepbestuurder CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid