Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Huntsman - Nieuws

Cao overleg Huntsman gestart

Op 18 november hebben wij voor de eerste keer onderhandeld met Huntsman over een nieuwe cao. Zoals altijd wordt in de eerste bijeenkomst inzicht gegeven in de stand van zaken van het bedrijf alsmede de toekomstverwachtingen alvorens met de echte onderhandelingen te beginnen.

In de presentatie van de directeur werd ons duidelijk gemaakt wat de plannen zijn van Huntsman. Informatie die wij kregen is dat de concurrentie groot is en dat er met name vanuit het Midden - en Verre-oosten stevige concurrentie te verwachten is. 
Dat heeft betekend dat Huntsman zich nog eens uitgebreid heeft beraden op wat ze produceren, aan wie ze leveren en hoe winstgevend dat wel of niet is. Dat zal inhouden dat de business wel wat zal veranderen, maar ook dat de wijze van werken binnen het bedrijf zal wijzigen. Om het even plat en kort door de bocht te zeggen, er moet minder in hokjes worden gedacht en meer samengewerkt worden binnen de hele keten. Uiteraard moet ook de focus op kosten liggen en die druk is zoals we nu horen goed te merken.

Belangrijk was de afsluiting van de heer Van der Meer. Hij sprak de wens uit om snel tot een cao te komen zodat nog dit jaar een mogelijke verhoging uitbetaald kan worden, die dan ook nog meetelt voor de eindloonregeling. Hij dacht aan een marktconforme verhoging in een cao met een korte looptijd. De meer inhoudelijke punten, die meer tijd kosten kunnen dan in een volgende cao een plaats krijgen. 

Wij hebben ons hierover beraden. Wij kunnen best leven met snelheid en uiteraard ook met een verhoging die met terugwerkende kracht ingaat per 1 juli, maar de hoogte is wel van belang. Uiteindelijk, ook al zijn we dat overeengekomen, gaat ook de pensioenpremie met 0,5% omhoog. Dat kunnen we niet even wegmoffelen. Voor ons was dus wel de vraag wat marktconform is in de ogen van Huntsman.

Uiteindelijk werden we weggestuurd met de volgende boodschap.
- Per 1 juli een verhoging van 1,6%
- De afspraak over ouderen dagen wordt verlengd voor deze cao, het gaat dan om art 16 lid 5.
- Werkgever blijft het werknemersdeel van de WGA premie betalen.
- Nog praten over de tekstwijzigingen van de nieuwe cao.

Marktconform kan voor iedereen anders zijn, maar op dit moment ligt dat tussen de 1,5 en 2%. 
Een moeilijke keuze. Een belangrijk argument is wel dat deze verhoging nog meegaat in de eindloonsystematiek en ook is de terugwerkende kracht van belang.
We zijn er nog niet, op 30 november praten we verder. Reacties in de tussentijd zijn welkom.

Evert Jan van de Mheen - vakgroepbestuurder
Johan Hovenga - kaderlid