Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Momentive - Nieuws

Stem over reparatie 3e WW-jaar: ja/nee

De opbouw van de WW en de uitkeringsduur bij werkloosheid is voor de werknemers bij Hexion die onder de werkingssfeer van de cao vallen in principe weer terug op het niveau van voor 2016.

CNV Vakmensen roept je op om nu dan jouw stem uit te brengen. Om in te loggen graag deze inlogcode gebruiken: HEX-11206504. Je kunt stemmen tot uiterlijk 25 januari. Lukt het je niet om de enquête in te vullen, vraag dan iemand (een collega of bekende) je hierbij te helpen.

Reparatie opbouw WW en WGA

In de cao protocoltekst van 2017 heeft Hexion toegezegd mee te zullen werken aan de reparatie opbouw en duur WW en WGA. Deze reparatie is nu ook feitelijk mogelijk. De werknemer betaalt de premie zelf van het salaris. Vooralsnog is het een 0,2% bruto van het salaris dat je afdraagt voor de premie.
Door deze afspraken kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering - als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar.

Sociaal akkoord

De afspraken om de opbouw en de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur.

Kabinet en vakbonden zijn overeengekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW.

Rechtvaardig

Volgens CNV Vakmensen en FNV is de reparatie belangrijk omdat het recht doet aan opgebouwde rechten. Maar, zoals hierboven aangegeven, die reparatie kan alleen als de werknemers er geld voor reserveren. Want een aantal jaren is geen WW-premie ingehouden.

De afspraken over reparatie - gemaakt door vakbonden en werkgevers - worden vastgelegd in een aparte cao, die vijf jaar geldt. Die cao is/wordt vastgesteld door de leden. Zodra dit is gebeurd wordt hij bij de stichting aangemeld voor deelname aan de PAWW via een zogenoemde verzamel cao.

Voor de volledige nieuwsbrief verwijs ik je naar de bijlage.

Fadua Toufik
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid