Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Helvoet - Nieuws

Cao Helvoet onderhandelingsresultaat

Op woensdag 9 juli 2013 hebben de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao.

Punten uit het onderhandelingsresultaat zijn onder andere:

 • Looptijd van 24 maanden, van 1 mei 2013 tot 1 mei 2015, in verband met de te verwachten harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.
 • Loonsverhoging per 1 augustus 20131,75% en 1 augustus 2014 1,75%.
 • WGA-premie voor rekening van werkgever.
 • Fiscaal vriendelijke vergoeding van de vakbondscontributie.
 • Bijdrage project internationale solidariteit.
 • Werkgeversbijdrage AWVN.
 • Aankomende twee jaar staan de volgende onderwerpen centraal: werkingssfeer, loongebouw (oververdienste), urenmatrix, Wajongeren, duurzame inzetbaarheid (onder andere ziekteverzuim).
 • Wijziging van overbruggingsregeling: toepassing tussen 62 en 65 jaar loslaten. De werknemer kan zelf bepalen wanneer deze ingaat (in verband met wijziging AOW-leeftijd)
 • WIA-hiaat verzekering.
 • Afhankelijk van de kostenbesparing in verband met wijziging overbruggingsregeling, een persoonlijk ontwikkelingsbudget dat gebruikt kan worden voor een loopbaanscan.

De teksten worden de komende dagen uitgewerkt. De leden krijgen deze teksten volgende week ter voorbereiding voor de ledenbijeenkomst toegestuurd. Het onderhandelingsresultaat wordt met een positief advies aan de leden voorgelegd.

                                 De gezamenlijke ledenvergadering is op:

Maandag 22 juli 2013
Tijd: 15:00 uur

Locatie: kantine Helvoet

Tijdens de ledenvergadering zullen we een toelichting geven op dit onderhandelingsresultaat en worden de leden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen. Voor de goede orde; wanneer u niet stemt, gaan wij ervan uit dat u instemt met dit resultaat.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u mij bereiken via telefoonnummer 06 - 300 036 07 of e-mail l.bezemer@cnvvakmensen.nl. Wij hopen u te zien op de 22e juli! Loes Bezemer, CNV Vakmensen
Ad Aleman, kaderlid CNV Vakmensen
Henk Zendman, FNV Bondgenoten

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid