Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Forbo Flooring - Nieuws

Forbo de zomer door

Forbo draait minder omzet dan verwacht. Forbo wil niet fors reorganiseren, omdat er hoop is dat het weer gaat aantrekken. Niets is zeker, maar we moeten uitgaan van wat Forbo verwacht.

Forbo wil een aantal maatregelen nemen, en heeft dit ook al deels gedaan. Forbo heeft de vakbonden over deze maatregelen geïnformeerd. Inmiddels heeft de directie jullie daar op 26 juni jl. een directiemededeling over gedaan.

Inkrimping commerciële afdeling
Er is een adviesaanvraag voor een aantal ontslagen bij de commerciële afdeling (Marketing en Customer Services). Je hebt daarover kunnen lezen in de directiemededeling. Pas als de OR advies heeft gegeven, krijg je te horen of jouw arbeidsplaats overtollig is. Zodra je dat hoort, vragen we je om ons per telefoon of email te informeren. Als je lid bent, dan krijg je juridische hulp van ons.

Pensioen
Forbo zal aan een beperkt aantal mensen vragen of ze eerder met pensioen gaan. Op deze manier hoopt Forbo een aantal arbeidsplaatsen te reduceren. Het kan zijn dat Forbo jou benadert. Forbo bepaalt zelf of ze een aanbod doet om je extra geld te geven. En jij bepaalt of je dat voldoende vindt. Je hoeft niet op het aanbod in te gaan, het is jouw keuze. En Forbo hoeft geen aanvulling te geven.

“Oude” Vakantiedagen opnemen (art 14-8 cao)
Forbo zal actief sturen op het opnemen van oude vakantiedagen. In de cao staat, dat niet opgenomen vakantiedagen over 2012 en eerder, na 1 april 2013 kunnen worden aangewezen. Heb je geen dagen over? Dan kunnen ze ook niet worden aangewezen.

“Stuwmeer” overuren terugdringen (art 10-4 cao)
Forbo wil graag het stuwmeer aan opgebouwde overuren terugdringen. Het opnemen of uitbetalen van tijd-voor-tijd uren is vrijwillig. Vroeger stond in de cao dat Forbo kon bepalen op welke dag je tijd-voor-tijd op moest nemen. Dat staat nu niet meer in de cao. Dus tijd-voor-tijd neem je alleen op als jij dat wil. Forbo zal volgend jaar vast met een cao-voorstel hierover komen.

Vrije keuze
Pensioen en tijd-voor-tijd kun je zelf beslissen. Het is jouw keuze. Aan de andere kant: als je eerder met pensioen gaat, of tijd-voor-tijd opneemt op een voor Forbo gunstige dag, dan bespaart dat Forbo geld. Daardoor kan misschien iemand anders blijven. Maar voel je niet verplicht.

Maatregelen overige afdelingen
Voor overige afdelingen zal Forbo bekijken welk bijdrage ze kunnen leveren voor het reduceren van vaste kosten. Hier gaat het om het vervallen van enkele arbeidsplaatsen. Het kan zijn dat dit jou betreft. Ook hierbij geldt, mocht je lid zijn van een van de vakbonden, dan kun je juridisch advies inwinnen.

Na de zomer staat er weer een overleg tussen Forbo en de vakbonden gepland over de ontwikkelingen bij Forbo.

Roel van Riezen
r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid