Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Halve waarheden en onwaarheden Aliancys

Donderdag 23 maart kreeg de directie van Aliancys het opnieuw voor elkaar om de vakbonden te shockeren. De directie meende een mededeling naar het personeel te moeten sturen dat bol staat van halve waarheden en vooral onwaarheden.

Onbegrijpelijk dat een werkgever zich tot dit niveau van communiceren verlaagt!

De feiten
Op 14 maart jl. zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor 2017 hervat. Door de vakbonden is direct duidelijk de uitkomst van de ledenvergaderingen op 14 december 2016 medegedeeld: “Er moet een cao komen waarin met name een stevige loonsverhoging is afgesproken, ruim boven het inflatiecijfer in ieder geval”. Dat was en is de hoogste prioriteit voor de medewerkers.

Hierna heeft Aliancys aangegeven haar eerder gedane voorstel betreffende loonvorming te willen intrekken (inflatiecorrectie in combinatie met budget waarbij de perspectiefverhoging wordt verkleind en het resultaatgebaseerde eenmalige deel wordt verhoogd). Haar nieuwe voorstel behelst het schrappen van de huidige matrix in de DSM-cao en weer het ‘oude DSM Resins systeem’ voor loongroep 10 en hoger’ in te voeren voor iedereen.

Vakbonden hebben aangegeven dat zij eerst een aantal zekerheden willen afspreken over de correcte toekenning van periodieke verhogingen. Na veel heen en weer gepraat hebben vakbonden aangegeven dat zij een loonsverhoging willen ter hoogte van in ieder geval een cijfer met een 2 voor de komma --> 2,*% bij een looptijd van 1 jaar.

Aliancys heeft vervolgens aangegeven dat zij in de beloning onvoldoende ruimte ziet om daar tijdens deze bijeenkomst direct een passend tegenvoorstel op te formuleren. Zij stelde voor het overleg op te schorten zodat zij zich kan beraden over een tegenvoorstel. Zij zei daarbij toe zo snel mogelijk met nieuwe overlegdata te komen zodat de onderhandelingen over jullie cao spoedig kunnen worden voortgezet.

Dit zijn de feiten!

Teleurstellend, ondermaats en shockerend
Gezien de feiten hebben de bonden gemeend dat inhoudelijk communiceren over de stand van zaken niet veel zin heeft omdat er feitelijk geen concrete afspraken zijn gemaakt. Op deze manier dachten wij de verhoudingen goed te houden en het proces niet te frustreren. Nu blijkt echter niet alleen het aanbod van Aliancys tijdens de onderhandelingen teleurstellend te zijn, maar ook haar vorm van communicatie naar de werknemers, met halve waarheden en onwaarheden is zondermeer ondermaats en shockerend.

Deze vorm van communicatie van Aliancys zijn wij niet gewend en doet de zaak geen goed.

Onderhandelen als professionals
Wat wij gewoon zijn is om als professionals respectvol rechtstreeks te onderhandelen met werkgevers. Dat doen wij niet via werknemers. Werknemers horen eerlijk geïnformeerd te worden en kunnen mede op basis daarvan hun mening vormen. Dat is zeer belangrijk: het gaat hier immers om hun arbeidsvoorwaarden.

Wij hopen dat Aliancys tot inkeer zal komen en de bonden op korte termijn zal uitnodigen om de onderhandelingen voort te zetten en te komen tot een akkoord dat bij onze leden tot goedkeuring leidt.

Inzet vakbonden onveranderd
Zoals eerder aangegeven hebben wij duidelijke stappen gezet binnen het mandaat van onze leden. Het zal eenieder duidelijk zijn, dat de inzet van de vakbonden niet verandert:

  • Loonsverhoging bij looptijd van 1 jaar --> 2,*%;
  • Periodieke matrix è garanties voor eerlijke toepassing.
Het is aan Aliancys om over de brug te komen!
Veel werknemers zijn lid van een vakbond. Die leden vormen de vakbond, die leden ZIJN de vakbond. Maak je ongeorganiseerde collega ook lid! Je mag er trots op zijn lid te zijn van een vakbond!

Namens de onderhandelingsdelegatie, 
FNV, CNV Vakmensen en De Unie

Ingrid van Pinxteren (FNV), Dirk van Gestel (De Unie) en

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl


Bijlage: de nieuwsbrief in gezamenlijke opmaak


          

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid