Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao Fibrant en AnQore 2017 akkoord

Het is dinsdagmiddag 11 juli 2017. Vakbonden en de directies van Fibrant en AnQore kunnen elkaar na maanden van onderhandelen eindelijk de hand schudden. Er is overeenstemming over een nieuwe cao voor 2 jaar, van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019.

In de loop van deze week zal de inhoud van het akkoord breed met jullie gedeeld worden, zodat jullie precies weten wat er is afgesproken.

Belofte maakt schuld
CNV Vakmensen heeft tijdens de vele gesprekken met de medewerkers beloofd dat er pas een echt akkoord is als de mensen hebben ingestemd met het akkoord. Daarbij was een belangrijke voorwaarde dat niemand er op achteruit zou gaan. Die afspraak hebben wij in het akkoord verwerkt en daarbij ook de andere afspraken ingevuld.

  • Eerst krijgt ieder van jullie individueel uitleg over wat de gevolgen zijn van de afspraken in de nieuwe cao voor hem/haar.
  • Daarna zal er in september nog een bijeenkomst komen met een algemene uitleg.
  • Pas als iedereen begrepen heeft wat de gevolgen zijn van de cao-afspraken zal er worden gestemd.

Dat is de belofte die ik jullie heb gedaan en zo voeren wij die ook uit. Belofte maakt schuld! Die kom ik na en los ik hiermee in.

Hoe gaan wij nu verder
Ik ben een aantal keren op de ploegen geweest om uitleg te geven en jullie mening te vragen. Jullie zijn daar zeer duidelijk geweest over wat jullie wel en niet wilden. Dat was goed en heel belangrijk.

Wij hebben stevige en uitvoerige discussies gevoerd met jullie directie, om jullie wensen in de cao op te laten nemen. Nu is er een resultaat waarvan wij vinden dat dit recht doet aan jullie wensen. Daarom kunnen wij dat ook positief aan jullie voorleggen.

Wij als CNV Vakmensen hopen nu ook dat jullie als werknemers even duidelijk durven te zijn over waar jullie nu staan. Is het dank je wel en tot de volgende keer, of gaan jullie je nu echt duidelijk uitspreken over waar jullie staan en worden jullie lid van CNV Vakmensen.

Durf trots te zijn dat je lid bent van CNV Vakmensen
Doe nu mee en word lid. Daarmee maak je een duidelijk statement dat je achter ons staat. Geen woorden, maar daden! Geef een pamflet aan je niet-georganiseerde collega en maak ook hem/haar lid.

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets   
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid