Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Du Pont de Nemours - Nieuws

Eindbod cao DuPont Dordrecht

Op vrijdag 7 maart heeft DuPont, na vijfmaal onderhandeld te hebben, CNV Vakmensen een eindbod voorgelegd.

Nadat de cao op 1 juni 2013 was geëxpireerd, hebben cao-partijen in een vijftal bijeenkomsten onderhandeld over de gewijzigde arbeidsvoorwaarden 2013 en verder. Die bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op 17 september 2013, 8 oktober 2013, 16 oktober 2013,11 december 2013 en 7 maart 2014.

De reden dat er zoveel tijd zit tussen de vierde en vijfde bijeenkomst heeft te maken met het feit dat DuPont CNV Vakmensen op 11 december 2013 liet weten het overleg op te schorten, omdat zij meer tijd nodig had, teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen over de bezuinigingen die DuPont wil gaan doorvoeren.

Tijdens het overleg was het grote verschilpunt de pensioenregeling.
DuPont heeft gemeend zonder instemming van CNV Vakmensen medio 2013 voor nieuwe werknemers een DC (Defined Contribution of wel een beschikbare premieregeling) regeling in te voeren. DuPont beroept zich op het feit dat de cao hierin toestaat.

CNV Vakmensen beroept zich op het feit dat tot 2013 afspraken over wijzigingen in de pensioenregeling altijd in overleg tot stand zijn gekomen. Ondanks herhaalde dringende verzoeken van CNV Vakmensen wenst DuPont dit niet van tafel te halen! (zie tekst eindbod artikel 23 lid 3).
Dit kan betekenen dat DuPont in de nabije toekomst nog meer wijzigingen in uw pensioenregeling wenst door te voeren (lees hier: vereenvoudiging/versobering).

Naast dit feit betreft het eindbod onder andere een tweejarige looptijd (expiratie-datum 31 mei 2015), hetgeen betekent dat uw arbeidsvoorwaarden tot die datum tenminste zijn veilig gesteld en een eenmalige uitkering van 1% per december 2014. De overige resultaten kunt u lezen in het bijgesloten document.

Een eindbod betekent bij afwijzing door leden dat er sprake is van geen cao, dus ook geen APC en eenmalige uitkering van 1% en de ruimte bij DuPont om in het kader van kostenreductie met verslechteringsvoorstellen te komen.
Indien u het eindbod afwijst, betekent dit tevens dat u instemt met vormen van acties om uw werkgever op andere gedachten te brengen. Bij acceptatie van dit eindbod dient u zich te realiseren dat u instemt met de mogelijkheid dat DuPont op termijn uw pensioenregeling wenst te wijzigen/ versoberen!

Naast het eindbod treft u tevens een stemformulier aan dat u volledig ingevuld vóór woensdag 19 maart retour dient te sturen aan:

CNV Vakmensen
De heer A. Huizinga
Postbus 6560
4802 HN Breda

Of digitaal aan mijn secretaresse, Alice de Laat: A.deLaat@cnvvakmensen.nl.


CNV Vakmensen
namens de CNV-delegatie
Mans Sterk, kaderlid
Ad Blokland, kaderlid
Arjan Huizinga, bestuurder

Bijlagen:
- Eindbod DuPont
- Stemformulier
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid