Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Du Pont de Nemours - Nieuws

Cao Du Pont (2)

Werkgever geeft integrale reactie op voorstellen vakbond.

Zoals ik u op 18 september al liet weten, is op dinsdag 8 oktober voor de tweede maal overleg gevoerd over de arbeidsvoorwaarden bij Du Pont.

Bijlage 5
Alvorens de werkgever (zoals was afgesproken) een integrale reactie gaf op de ingediende voorstellen van de vakbonden, is uitvoerig stilgestaan bij de uitwerking van de afspraak (gemaakt in de vorige cao) om overleg te voeren over de uitbesteding van werk in de kernprocessen (bijlage 5 cao).
CNV Vakmensen betreurt dat het overleg hierover in de afgelopen periode (looptijd cao juni 2011 tot en met juni 2013) niet heeft geleid tot concrete resultaten. Het effect hiervan is dat werkgever nu met een nieuw tekstvoorstel komt om hieraan vervolg te geven.

Pensioenen
Vervolgens reageert de werkgever integraal op de ingediende voorstellen van de vakbonden. Hierbij is de inhoudelijke reactie van de werkgever met betrekking tot artikel 2.2 en 25.3 van de cao van doorslaggevend belang of er überhaupt overeenstemming kan komen over een cao-resultaat.
In artikel 2.2 is namelijk geregeld dat het de werkgever niet is toegestaan een werknemer in dienst te nemen of te houden op voorwaarden, welke van het bepaalde in deze cao afwijken. In artikel 25.3 is overeengekomen dat de werkgever geen wijzigingen in het pensioenreglement zal aanbrengen na overleg met de vakverenigingen.
De werkgever, die ondertussen voor nieuwe werknemers bij Du Pont een DC-regeling heeft ingevoerd, heeft dan ook aangegeven genoemde artikelen in de cao hierop te willen aanpassen. CNV Vakmensen zal onder deze conditie nimmer overeenstemming kunnen verkrijgen over een cao-resultaat, omdat hiermee de deur voor een DC-regeling voor het huidige personeel ook tot de mogelijkheden behoort!

Voorstellen CNV Vakmensen

Reactie werkgever

 

 

Looptijd cao 1 jaar

19 maanden

APC + 2 x 0,5 %

Alleen APC

P&M level 4 in cao

Niet akkoord

Uitbreiden POB naar € 500

Niet akkoord

Uitkering bij bedrijfsongeval

Niet akkoord

Wajong

Intentie 1 formatieplaats

WGA continueren

Akkoord

Verjaringstermijn verlof

Nog geen reactie

Verlenging tijdelijke dienstverbanden

Niet akkoord

Aanpassing teksten levensloop, spaarloon en pensioengerechtigde leeftijd

Akkoord

Werkgeversbijdrage

Akkoord

Cao-boekje

Akkoord

Op woensdag 16 oktober worden de cao-onderhandeling vervolgd.

Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u uw visie met ons delen laat het ons dan weten!
Uw reactie kunt u mailen aan: a.huizinga@cnvvakmensen.nl.
Afspraken maken en verbeteringen van arbeidsvoorwaarden realiseren is geen automatisme!

Uw steun en die van nieuwe leden is daarom van groot belang. Mogen wij op uw betrokkenheid en inspanning rekenen!

CNV Vakmensen
Ad Blokland, kaderlid
Mans Sterk, kaderlid
Arjan Huizinga, bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid