Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Werkgroepen aan de slag met vernieuwing cao DSM

Nee, niet toch zomaar even morrelen aan de cao. Daar waren de mensen heel duidelijk over. Dat wil men niet en dat gaan wij dus ook niet doen. Wij gaan in 3 werkgroepen kijken op welke wijze de cao kan worden verbeterd: Vereenvoudiging cao, Generatiebeleid en Resultaatbeloning.

Wat gaat er precies gebeuren
De 3 werkgroepen zijn ieder aan de slag gegaan om:

 1. de cao-tekst eenvoudiger en helderder te schrijven, niet om rechten af te schaffen. Het moet gewoon goed en eenduidig uitlegbaar en toepasbaar zijn;
 2. een generatiebeleid voor de toekomst te beschrijven op basis van wat er nu al is en wat daar wel en niet goed in gaat en ook nieuwe ideeën daar in te verwerken;
 3. de resultaatbeloning zodanig in te vullen dat hij beter past in deze tijd, maar wel qua gevoel en waarde gelijk blijft aan de huidige vormen van resultaatbeloning en optieregeling.

Niet vervangen om te vervangen, maar alleen als het daardoor beter, herkenbaarder, duidelijker wordt. De vakbonden hebben daarbij aangegeven dat iedere vakbond kaderleden in iedere werkgroep kan plaatsen. 

Voor CNV Vakmensen zitten daarvoor Hans Vloet in de werkgroep Vereenvoudiging cao,
Ton Verkaik in de werkgroep Generatiebeleid en Roland Bezemer in de werkgroep Resultaatbeloning. Daarnaast heeft ook DSM in iedere werkgroep een aantal mensen geplaatst om samen invulling te geven aan de doelstelling die iedere werkgroep heeft meegekregen.

Vakbonden hebben samen met DSM voor iedere werkgroep een procesbegeleider van buiten DSM-kringen aangezocht die zorg moeten dragen voor de correcte voortgang van ieder proces. Hij zal daar ook verslag van doen aan het CEOD, het overlegorgaan van de vakbonden en DSM, die ook de opdrachtgever is. Zij zullen uiteindelijk met de resultaten van de werkgroepen aan de slag moeten gaan om te kijken of en op welke wijze deze resultaten in de nieuwe cao kunnen worden opgenomen.

Het zal een degelijk en door alle partijen gedragen model moeten worden, waarover de leden uiteindelijk het laatste woord hebben.

Wat moet dat opleveren
CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat er straks een cao ligt.

 • In ieder geval voor iedereen duidelijk is.
 • Waar in ieder geval iedereen goed zijn rechten en plichten in kan vinden.
 • Waarvan in ieder geval iedereen vindt dat daarin alles is opgenomen dat belangrijk is als arbeidsvoorwaarde.
 • Waarin geen rechten verloren zijn gegaan.
 • Waarvan iedereen vindt dat deze cao goed is.

Tot Slot
CNV Vakmensen wil niet alleen optimaal betrokken zijn bij het proces, maar wil daarbij ook gesteund worden door de medewerkers bij DSM voor wie de cao straks gaat gelden. Wij willen dat mensen het gevoel hebben dat het hún cao is en dat hun mening terug te vinden is in de afspraken. Daar hebben wij dan ook al die mensen voor nodig die wel een mening hebben, maar die nu niet of onvoldoende gehoord worden.

Wij als CNV Vakmensen roepen jullie op om je mening te laten horen, niet door zomaar ergens wat te roepen, maar duidelijk durven te zijn over waar jullie nu staan. Is het dank je wel en tot de volgende keer, of gaan jullie je nu echt duidelijk uitspreken en worden jullie lid
van CNV Vakmensen.

Durf trots te zijn dat je lid bent van CNV Vakmensen
Doe nu mee en word lid. Daarmee maak je een duidelijk statement dat jouw mening er toe doet. Niet alleen woorden, maar daden! Maak je ook je niet-georganiseerde collega lid?

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid