Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Vynova op eigen benen met een overgangscao

Het zat er natuurlijk al een hele tijd aan te komen maar nu is het dan echt zover. Er is met de vakbonden overeenstemming bereikt over de overgangscao Vynova. Hierin staan de afspraken over de overgang van de cao van DSM NL naar de nog overeen te komen eigen cao voor het personeel van Vynova.

Op 19 oktober heeft de directie van Vynova BV met de vakbonden CNV Vakmensen, FNV, de Unie en de ABW onderhandeld over de afspraken die gemaakt moeten worden om de overgang te regelen van de arbeidsvoorwaarden in de huidige cao DSM NL naar een nieuwe cao voor Vynova BV. Over die nieuwe cao zullen later nog de onderhandelingen worden gestart, tot zolang zijn de arbeidsvoorwaarden in de huidige cao DSM NL aangevuld met de afspraken in de overgangscao van toepassing.

Principeakkoord

Op 19 oktober en 2 november hebben de partijen met elkaar onderhandeld over de afspraken die nodig zijn om de arbeidsvoorwaardelijke overgang goed te regelen. Partijen hebben hier ook een principeakkoord over bereikt. Dit principeakkoord zal woensdag 16 november aan het personeel worden toegelicht en dan zullen de leden van de vakbonden hun oordeel mogen geven over dit principeakkoord. De leden immers hebben het laatste woord. Op 16 november zullen de leden dus mogen stemmen over dit principeakkoord en daarmee bepalen of zij wel of niet kunnen instemmen. Als onderhandelaars zijn wij zeer tevreden over het resultaat. Hier is sprake van een principeakkoord en wij bevelen dit dan ook positief bij jullie aan.

Goed informeren

Natuurlijk moeten leden wel goed weten waarover zij stemmen. Om die reden krijgen de leden bij dit pamflet ook het principeakkoord toegestuurd, zodat jullie ook goed weten wat er precies is afgesproken en waarover je gaat stemmen. Dat is ook het voorrecht van het lid zijn van een vakbond: Jij mag stemmen en krijgt de beste informatie.

Bijeenkomst 16 november

Er is besloten om de medewerkers zo snel mogelijk te informeren over het resultaat. Daarom is gekozen voor 16 november. Tijdens deze bijeenkomst zal jullie site director George Metz alle werknemers een toelichting geven op het akkoord. Helaas heeft deze snelle planning ook tot gevolg dat niet alle vakbondsbestuurders aanwezig kunnen zijn, vanwege andere verplichtingen. Toch willen wij zorgvuldig zijn en zal de bestuurder van vakbond de Unie namens de vakbonden een toelichting geven en de stemming onder alle vakbondsleden leiden.

Digitaal stemmen

Als je liever digitaal stemt, dan kun je dat doen door naar mijn e-mailadres, r.smeets@cnvvakmensen.nl, een mailbericht te sturen met je naam en de afdeling waar je werkzaam bent, met daarop duidelijk de vermelding:

Ik stem voor het principeakkoord

OF

Ik stem tegen het principeakkoord

Je digitale stem moet wel uiterlijk donderdag 17 november bij mij binnen zijn!

Vervolg

Natuurlijk zullen wij jullie tijdig informeren over het vervolg van deze overgang en de opstart van de cao-onderhandelingen die later nog zullen volgen. Mochten er nog vragen zijn, dan kun je deze in de bijeenkomst op 16 november stellen.

Ron Smeets
bestuurder
M: 06 – 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid