Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Van goede bedoelingen naar concrete afspraken

Op 24 november was de 2e ronde van de onderhandelingen bij DSM voor een nieuwe cao. Nu moest er toch wat duidelijkheid komen over de inzet die DSM voor deze cao wil plegen. Kunnen wij voorspoedig aan de slag of wordt het bikkelen voor elk onderwerp?

Goede bedoelingen, maar niet concreet

De 1e ronde op 12 november en ook het begin van dit 2e overleg werd ingeruimd om de voorstellen van de bonden en nu ook die van DSM toe te lichten. Daarna werd er meer naar de details gekeken en bleken er nogal wat verschillen te bestaan. DSM heeft het over een beperkte verbetering van het inkomen, maar maakt dat nog niet concreet in een percentage.

Ook ten aanzien van Duurzame Inzetbaarheid zijn zowel DSM als de bonden het eens dat dit een belangrijk thema is voor deze cao. Het verschil ligt erin dat DSM vindt dat er al veel goede stappen en ontwikkelingen zijn gezet en dat vakbonden van oordeel zijn dat er na 3 jaar nog véél te weinig echte resultaten zichtbaar zijn en dat het bij DSM ontbreekt aan committent en dan met name bij de leiding van de Business Units (BU’s). Het lijkt meer een “speeltje” te zijn van HR bij DSM.

Voor de BU’s zijn de financiële resultaten van belang en is Duurzame Inzetbaarheid alleen een kostenpost. Ja…, er zijn ook plaatsen waar er wel goed mee wordt omgegaan, maar zoals gezegd, na ruim 3 jaar moet er véél meer gerealiseerd zijn bij een bedrijf als DSM dat claimt Duurzame Inzetbaarheid als zeer belangrijk te beschouwen.

Concrete harde afspraken

CNV Vakmensen verwacht dat er in deze cao daadwerkelijk concrete harde afspraken gemaakt én uitgevoerd gaan worden. Daarnaast willen wij nu beduidend meer dan alléén een compensatie voor de inflatie. Er moet nu echt ook een inkomensverbe-tering worden afgesproken waar de mensen op de werkvloer iets aan hebben. Ook over behoud van werkgelegenheid moeten afspraken gemaakt worden en over nog diverse andere onderwerpen. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

De volgende ronde is op 11 december en dan moeten er meer dan alleen goede bedoelingen worden uitgewisseld, maar moeten er concrete afspraken gemaakt worden waar jullie ook echt iets aan hebben.

Ron Smeets - Bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid