Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Vakbonden en DSM Biologics sluiten alsnog sociaal plan af

Pas op 4 juli 2012 werden wij als vakbonden telefonisch door de directie van DSM Biologics geïnformeerd over hun reorganisatieplannen, genaamd Genesis. Dat was amper één dag voorafgaande aan de mededeling aan de medewerkers! Er werd daarbij melding gemaakt van herplaatsing van een aantal medewerkers, maar ook dat er voor een andere groep waarschijnlijk géén passende functie binnen DSM Biologics gevonden kon worden. Daar werd nog nader naar gekeken.

“Waarom wordt met ons geen sociaal plan afgesproken?” was onze vraag. “Omdat het voor ons individueel maatwerk is en omdat onderhandelen met de vakbonden veel tijd kost!” was de reactie. Wij hebben vervolgens aangegeven, dat wij alsnog een sociaal plan wensten af te spreken. Dezelfde dag kregen wij ter kennisname nog het sociale regelingenpakket Genesis gemaild, waaruit bleek dat dát het sociaal plan was. Maar dan wel eenzijdig ingevuld door de werkgever!

Tot onze ontsteltenis werden op donderdag 5 juli 2012 de medewerkers niet alleen geïnformeerd, maar ook aangezegd wie boventallig zou zijn binnen de nieuwe organisatie. Daarbij werd tevens een sociale regeling meegegeven, waar vakbonden dus niet in gekend waren. Hier hebben wij natuurlijk direct bezwaar tegen aangetekend en aangegeven, dat wij als bonden onze positie als belangenbehartiger van de medewerkers nadrukkelijk opeisten. Een sociaal plan wordt bij DSM per definitie met de vakbonden afgesloten. Het was ook jammer dat de OR, voordat zij hun advies aan de directie afgaven, niet eerst een en ander met ons afgestemd hadden, omdat de lijn bij reorganisaties bij DSM doorgaans is, dat de OR in hun advies de voorwaarde stelt, dat er ook een met de vakbonden overeengekomen sociaal plan moet zijn. Dat was hier dus helaas niet gebeurd!

De directie heeft vervolgens onder onze druk alsnog ingestemd om met de vakbonden over het sociaal plan te onderhandelen. Gelet op de ontwikkelingen die inmiddels reeds hadden plaatsgevonden was er wel enige haast geboden om de werknemers duidelijkheid te geven over het een en ander. Vakbonden wilden het proces ook niet onnodig vertragen, maar eisten wel hun positie in dit proces op. De onderhandelingen hebben alsnog plaatsgevonden op maandagavond 9 juli 2012 en hebben vervolgens ook tot een principeakkoord geleid.

Onze onderhandelingspositie was natuurlijk niet echt sterk meer, omdat de OR al een positief advies had gegeven en de aanzeggingen van boventalligheid al waren gedaan. Toch is dit nieuwe sociale plan op een aantal punten duidelijk een verbetering van de eerder, zonder betrokkenheid van vakbonden, aangeboden sociale regeling Genesis. Daaruit blijkt eens te meer, dat het wel degelijk zinvol is en een duidelijke meerwaarde heeft dat vakbonden de mensen vertegenwoordigen.

Gelet op de aanstaande vakantieperiode en de mededelingen die reeds aan de medewerkers zijn gedaan, willen wij dit principeakkoord zo snel mogelijk ter goedkeuring aan de leden voorleggen. Leden van vakbonden hebben tenslotte het laatste woord hierover.

Download het sociaal plan

Lees hier het sociaal plan >>

Lees hier de verbeterpunten van het nieuwe sociaal plan >>

Hier treft u het sociaal plan aan (met een overzicht van de verbeterpunten) over de verbeterde sociale regeling Genesis zoals CNV Vakmensen en
FNV Bondgenoten dit afgelopen maandag 9 juli 2012 alsnog met de directie van
DSM Biologics zijn overeengekomen. Aan jou als vakbondslid nu de vraag of je ook hiermee kunt instemmen. Laat zo spoedig mogelijk aan uw vakbond weten of je akkoord gaat met deze verbeterde sociale regeling Genesis.

Voor de leden van CNV Vakmensen kun je mailen naar: r.smeets@cnvvakmensen.nl.

Voor de leden van FNV Bondgenoten kunt u mailen naar: h.vanrees@bg.fnv.nl.

Wij verzoeken iedereen om uiterlijk 19 juli 2012 een reactie te e-mailen.

Ondanks deze ontwikkelingen wensen wij u allen toch nog een prettige en ontspannen vakantie toe. Wij houden u op de hoogte.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid