Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Uitnodiging vergadering DSM Engineering Plastics

Op woensdag 17 april zullen op de ledenvergadering het volgende besproken worden: de stand van zaken onderhandelingen over het Sociaal Plan, hoe nu verder en de stand van zaken onderhandelingen 1 landelijke DSM-CAO.

De afgelopen tijd hebben wij als vakbonden enkele malen onderhandeld met de directie over het Sociaal Plan i.v.m. de reorganisatie gekoppeld aan SUMMIT.

Tevens hebben wij overlegd over de consignatie-plannen van de werkgever voor de Technische Dienst. Voor wat betreft de Technische Dienst hebben wij de directie ervan kunnen weerhouden om de leeftijdsgrens, waarbij consignatie verplicht is, te verhogen naar geleidelijk aan 58 jaar. Intussen heeft de leiding ook overleg gevoerd met de betrokken werknemers en heeft de directie ons een alternatief gepresenteerd, waarbij de consignatie uitbesteed wordt aan een buitenfirma.

Daar waar het gaat om het Sociaal Plan, hebben we inzake een aantal onderwerpen intussen overeenstemming bereikt, maar m.b.t. enkele onderwerpen niet. Redenen genoeg om een ledenvergadering te beleggen, waarbij wij u zullen informeren over de stand van zaken m.b.t. beide onderwerpen.

Wij nodigen u uit voor de ledenvergadering op:

Datum : woensdag 17 april
Tijdstip: 19.00 uur
Locatie: Zaal De Marke, Statenweg 107 in Emmen

Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u te informeren over de stand van zaken inzake de onderhandelingen over de totstandkoming van 1 landelijke DSM-CAO. Als vakbonden zijn wij intussen al verschillende maanden aan het onderhandelen met DSM hoe wij de bestaande 7 DSM-CAO’s kunnen harmoniseren tot 1 landelijke CAO. Een hele complexe en ingewikkelde operatie, maar intussen hebben wij op enkele deelterreinen principe-akkoorden kunnen afspreken. Daarover zullen wij u dus ook informeren.

Tot woensdag!
Vragen? Stuur mij dan een e-mail: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Ron Smeets,
vakbondsbestuurder CNV Vakmensen    

Mans Hoogenberg en Harrie Krol
kaderleden CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid