Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Principeakkoord cao DSM Nederland

De onderhandelingen over de cao DSM Nederland tussen de vakbonden en de directie van DSM hebben op 13 maart geleid tot een principeakkoord over een cao die loopt van 1 april 2014 tot en met 31 december 2014.

Dit akkoord gaat over de nieuwe cao nádat de 1 cao DSM Nederland per 1 april aanstaande is ingevoerd.

Op 1 april zal de nieuwe 1 cao DSM Nederland van kracht zijn. Vervolgens wordt per 1 april ook al de eerste vernieuwing op die cao doorgevoerd middels de nu overeengekomen afspraken in het principeakkoord. Dat lijkt wat ingewikkeld, maar de nieuwe 1 cao DSM Nederland legt alleen de overgang van de 7 verschillende cao's van DSM in Nederland naar 1 cao voor alle medewerkers van DSM in Nederland vast. In het nu overeengekomen principeakkoord voor de cao DSM Nederland worden de afspraken vastgelegd hoe wij die cao vanaf 1 april willen verbeteren, of bestaande afspraken willen verlengen.

In de bijlage treffen jullie alle afspraken aan die wij hebben gemaakt voor de nieuwe cao die een looptijd heeft van 9 maanden. Lees dit rustig eens goed door. En geef jullie mening.

CNV Vakmensen heeft haar best gedaan om de punten zoals deze ook in onze voorstellen stonden, zo goed mogelijk te realiseren in nieuwe afspraken. Wij denken dat dit, gelet op de huidige mogelijkheden, goed is gelukt. Vandaar ook dat wij dit principeakkoord met een positief advies aan jullie als leden van CNV Vakmensen voorleggen. Uiteindelijk bepalen jullie als leden of het resultaat ook naar jullie oordeel voldoende is om mee in te stemmen, mede gekeken naar de voorstellen welke wij namens jullie hebben ingediend.

Ik wil jullie vragen om jullie mening zo spoedig mogelijk per e-mail naar mij (r.smeets@cnvvakmensen.nl) door te sturen:

Naam:………………………………………..……………………

Onderdeel DSM (bijv. DSM Gist of DSM Resins etc.):………………………………….

Afdeling:………………………………………………………………………

Ik stem voor dit resultaat: ………………………………………………

Ik stem tegen dit resultaat: ………………………………………………

Dringend verzoek om alle bovenstaande gegevens in te vullen om een goede telling mogelijk te maken. Maak gebruik van je recht en geef je mening door!

CNV Vakmensen doet haar uiterste best om de belangen van alle leden op alle locaties zo goed mogelijk te behartigen. Daar hebben wij jullie als leden hard voor nodig, maar ook die collega's die nu alleen maar toekijken. Jullie mening telt nadrukkelijk mee dus wordt allen lid! De eerste 6 maanden krijgt u 50% korting!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Vriendelijke groeten,

Ron Smeets Bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl 

Download het principeakkoord (pdf) >>

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid