Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

OVEREENSTEMMING 1 CAO DSM NL

NU DE PRESENTATIE AAN EN HET OORDEEL VAN DE LEDEN

Na een jaar lang zeer intensief onderhandelen over hoe de waarde, inhoud en achterliggende doelstellingen van de 7 verschillende CAO’s van de DSM sites in Nederland op een voor alle betrokkenen gelijkwaardige en eerlijke wijze konden worden samengebracht in 1 CAO DSM NL, waarbij recht wordt gedaan aan de basisafspraak dat NIEMAND er op achteruit mag gaan, ligt er nu eindelijk een totaalresultaat dat wij aan onze achterban kunnen voorleggen.

Ik ga hier nu niet dit resultaat even op enkele kantjes samenvatten als aanloop op de komende ledenvergaderingen. Dat is onmogelijk en zou ook geen recht doen aan de inhoud en ook niet aan jullie als leden van CNV Vakmensen. Jullie moeten het totaal kunnen zien en vervolgens beoordelen. Daarom hebben de vakbonden en DSM gezamenlijk een krant gemaakt waar alles in is samengevat op een wijze die enig inzicht geeft over wat er is afgesproken over de diverse arbeidsvoorwaarden en hoe die in de nieuwe 1 CAO DSM NL zijn opgenomen.

Het is natuurlijk onmogelijk de gehele cao nu al te presenteren, wel kunnen wij de afspraken die gemaakt zijn aan jullie voorleggen en uitleggen hoe alles gaat uitzien en werken. Ik realiseer mij dat jullie met het beoordelen van de resultaten kritisch zullen kijken naar wat er precies is afgesproken en wat dat voor jullie gaat betekenen, want uiteindelijk zal ook aan jullie gevraagd worden hier jullie oordeel over te geven. Er zal zeker met enige “nostalgische” gevoelens gekeken worden naar die nieuwe 1 CAO DSM NL, want de oude cao is toch een vertrouwd stuk waar de meesten van jullie grote waarde aan hechten, al was het maar omdat het bekend is.

Ik heb als onderhandelaar namens jullie getracht recht te doen aan de doelstelling om een cao af te spreken die inhoudelijk niemand te kort zal doen in vergelijking tot zijn/haar huidige cao, maar vooral aan de voorwaarde dat niemand er op achteruit mag gaan!  Dat jullie straks kritisch zullen kijken naar de nieuwe 1 CAO DSM NL en met enig sentiment vergelijken met jullie huidige cao is begrijpelijk. Wij als onderhandelingsdelegatie namens de leden hebben daar een heel jaar aan moeten werken om de inhoud, de waarden en normen van jullie vertrouwde cao op een goede, duidelijke en zo mogelijk nieuwe wijze over te zetten naar die nieuwe 1 CAO DSM NL. Dat was niet altijd gemakkelijk en heeft de nodige hoofdbrekens en zware discussies gekost, maar uiteindelijk kunnen wij nu zeggen dat er een resultaat ligt dat voldoende recht doet aan alle doelstellingen en met name aan die voor jullie cruciale doelstelling: Niemand mag er op achteruit gaan!

Aan jullie nu de taak om na het lezen van de krant en de toelichting die wij op de ledenvergaderingen zullen geven, een oordeel te geven over dit resultaat. Daarbij is mijn nadrukkelijk verzoek om kritisch te zijn, maar je vooral niet te laten leiden door sentimentele gevoelens die er ongetwijfeld zullen zijn. Maar eerlijk is eerlijk, ook de huidige cao’s waren vaak een bron van ergernis omdat iets niet of niet goed geregeld was. Deze nieuwe 1 CAO DSM NL is bedoeld als cao voor jullie als huidige medewerkers én ook voor de toekomstige medewerkers. Lees, luister en stel je vragen op een zo objectief mogelijke manier en geef dan je oordeel!

Ik hoop jullie allen te zien op één van de komende ledenvergaderingen. Deze staan in de CAO krant, maar ik heb een overzicht van de ledenvergaderingen als bijlage toegevoegd.

Voor NU en voor de TOEKOMST!

Samen denken,    Samen doen,            Samen sterk(er)!

Vriendelijke groeten mede namens jullie kaderleden

Jan Snippe, Roland Bezemer en Robert van Dijk ,

Ron Smeets

Bestuurder CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid