Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao DSM

Afgelopen donderdag, 11 mei, is tussen vakorganisaties en DSM een onderhandelingsresultaat bereikt welke wij in stemming brengen bij de leden. Onderstaand schetsen we kort het verloop van de onderhandelingen en het bereikte resultaat. We roepen je op om jouw stem uit te brengen.

Inleiding
In november 2016 zijn er gesprekken tussen partijen gestart om afspraken te maken over een cao voor de DSM-medewerkers 2017. DSM heeft haar voorstel voor een cao 2.0 als inzet ingebracht. Vakorganisaties hebben vrijwel direct aangegeven dat dit voorstel, tot rigoureuze transformatie van het arbeidsvoorwaardenpakket, een brug te ver is. Omdat DSM overtuigd was van deze nieuwe invulling van de cao hebben vakorganisaties de leden zowel schriftelijk als via diverse vergaderingen geraadpleegd.

Leden bleken ook niet gecharmeerd van het voorstel. De massale afkeuring heeft ook DSM doen inzien dat er voor hun voorstel geen draagvlak is binnen de organisatie. Daarom is het voorstel voor een cao 2.0 definitief van tafel gehaald. In april en mei hebben de bonden en DSM nog 2 keer overlegd om tot afspraken te komen over verlenging van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket voor 2017. Hierbij zijn eveneens werkafspraken geformuleerd die handvatten bieden om de huidige cao in de toekomst te vereenvoudigen en vernieuwen. 

Hoofdlijnen van het onderhandelingsresultaat
In de bijlage is het volledige resultaat terug te vinden. Op hoofdlijnen zijn (onder voorbehoud van goedkeuring van onze leden) zijn de volgende aanpassingen op de Cao DSM overeengekomen:
- een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017;
- aanpassingen van de feitelijke salarissen per 1 juni 2017 met 2%;
- introductie van een jaarlijks eindejaarsgeschenk ter waarde van € 50,00;
- participatiewet: 40 proefplaatsingen;
- stageplaatsen: 200;
- WGA-premie niet doorbelasten aan werknemers;
- werkafspraken betreffende vereenvoudiging en vernieuwing van de cao.

Stemmen
Klik hier om meteen te stemmen over het onderhandelingsresultaat. Krijg je de Nieuwsbrief per post, maak dan gebruik van het bijgevoegde stemformulier. Digitaal stemmen kan tot 23 mei, 12.00 u, stemformulieren per post verstuurd dienen uiterlijk 22 mei door ons ontvangen te zijn.

Ingrid van Pinxteren (FNV), Suat Koetloe (De Unie), Casper Vaandrager (Synergo-VHP),
Ron Smeets, bestuurder CNV Vakmensen: M 06 51 11 5594 /E r.smeets@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid