Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Nog steeds wachten op 1 cao DSM

Er zijn filmpjes gemaakt, er zijn berichten via Connect verschenen. Maar nergens wordt nu echt duidelijk hoe het zit met het samenvoegen van de huidige 7 cao’s bij DSM tot 1 cao DSM NL voor alle werknemers. We onderhandelen hierover inmiddels al ruim 8 maanden.

Ik denk al enige tijd na over de manier waarop ik de leden duidelijkheid kan bieden over de stand van zaken. Daar heb ik ook over gesproken met onze kaderleden in de delegatie van CNV Vakmensen.

Laat ik maar beginnen aan te geven wie namens CNV Vakmensen de onderhandelingen voeren. Als kaderleden hebben Roland Bezemer van DSM Gist, Robert van Dijk van DSM Biologics en Jan Snippe van DSM Resins (Schoonebeek) zitting in onze delegatie, naast ondergetekende als bestuurder van CNV Vakmensen. Samen met de delegaties van FNV Bondgenoten, De Unie, Synergo VHP en de ABW voeren wij nu sinds oktober 2012 onderhandelingen met een delegatie van en namens de directie van DSM over de samenvoeging van de huidige 7 cao’s binnen DSM in Nederland tot 1 cao DSM NL.

Intensieve onderhandelingen

Deze onderhandelingen zijn zéér intensief. We hebben inmiddels vele uren, dagen en maanden overleg gevoerd over alle mogelijke vraagstukken die het samenvoegen van al die arbeidsvoorwaarden en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregels - die ook weer per cao verschillen - met zich meebrengen. Daarbij blijken er veel meer 'hobbels' op de weg te zijn dan voorheen verwacht werd. De oorspronkelijke planning is nu al enkele malen bijgesteld, omdat wij nu eenmaal als belangrijkste voorwaarde hebben staan dat alles goed geregeld moet zijn. Zo goed, dat jullie als werknemers straks ook tevreden kunnen zijn met het eindresultaat.

Ik kan jullie nu al verklappen dat de invoering van 1 cao DSM NL niet op 1 januari 2014 zal kunnen plaatsvinden. Dit was wel de oorspronkelijke planning. Dit betekent ook dat wij aanvullend aan de afspraken over de samenvoeging van de cao’s óók afspraken zullen moeten maken om de periode te overbruggen tot de daadwerkelijke invoering van 1 cao DSM NL. De huidige 7 cao’s lopen namelijk af op 1 januari 2014.

Tussenstand

Nu naar wat ik in dit pamflet zal proberen duidelijk te maken. Daarbij zal ik echter een beperkte hoeveelheid aan concrete gegevens opnoemen, omdat over een veelheid aan onderwerpen nog volop onderhandeld wordt. De definitieve uitkomst van diverse onderwerpen kan straks anders zijn als op dit moment als tussenstand is beschreven. Alles wat ik dus nu zou melden, zou straks weer geheel anders kunnen zijn en jullie zouden volledig de draad kunnen kwijtraken als je de cijfers op je huidige eigen gegevens zou gaan toepassen.

Laat ik wel voor iedereen duidelijk vermelden dat je huidige rechten ook in de nieuwe cao behouden blijven, maar dat die rechten straks wel op een andere manier kunnen zijn opgenomen in de nieuwe cao en dus zolang de plek en de wijze waarop die rechten worden opgenomen in die nieuwe cao nog niet definitief zijn vastgelegd levert het alleen maar verwarring op als ik daar inhoudelijk iets over zou melden. Die zaken waar wel definitief afspraken over gemaakt zijn zal ik wel melden.

Vijf hoofdgebieden

Wij hebben het hele proces in 5 hoofdgebieden (workstreams) ingedeeld:

 • Beloningen en toeslagen
 • Arbeidsduur en verlof
 • Benefits en My Choice
 • Sociale zekerheid en pensioenen
 • Transitie

Over 2 daarvan, 'Beloningen en Toeslagen' en 'Arbeidsduur en Verlof', is samen met DSM al een informatiefilmpje op 'Connect' geplaatst. Ook hier werd duidelijk aangegeven dat er nog wijzigingen op die zaken kunnen plaatsvinden. In de bijlage bij dit bericht vind je per onderwerp meer informatie.

Tot slot

Wij zijn nog niet klaar met onderhandelen. Over diverse onderwerpen verschillen we nog van mening. We streven naar een eerlijk pakket van arbeidsvoorwaarden met DSM, waar zowel de huidige als toekomstige DSM-werknemers tevreden over kunnen zijn. Wij hebben tenslotte ook een verantwoordelijkheid voor de toekomstige werknemers, ook al denken jongeren, studerenden daar nu nog niet direct aan. Samen denken, samen doen, samen sterker! 

Mede namens Jan Snippe, Roland Bezemer en Robert van Dijk,

Ron Smeets,
bestuurder CNV Vakmensen
(r.smeets@cnvvakmensen.nl)
  

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid