Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Loonsverhoging niet meer voor iedereen

Op 16 juni werden dan eindelijk de onderhandelingen voor de Cao Patheon Biologics weer hervat. Dit was de 2e ronde in het proces om tot afspraken voor een vervolg op de huidige Cao te komen.

Het was de laatste keer op 5 maart al een moeizame discussie en het bleek al snel dat de inzichten bij werkgever niet zijn veranderd. Sterker nog nu móét en zal het eigen loonontwikkelingssysteem er komen, dat nagenoeg volledig gebaseerd wordt op je eigen prestatie en de marktontwikkeling. Een loonsverhoging op basis van onderhandelingen is er dan niet meer bij. Onacceptabel vinden de vakbonden! 

Werkgever gaf het nadrukkelijk aan, het nieuwe loonontwikkelingssysteem moet ook bij Patheon Biologics in Groningen worden ingevoerd, anders komt er geen Cao met de vakbonden. Bij andere Patheon onderdelen wordt dit ook toegepast, alleen zijn dáár geen vakbonden die samen met leden keuzes maken en daar voor de belangen van de werknemers opkomen. Jullie werkgever is er van overtuigd dat jullie het ook een goed systeem vinden en zet hard in op dit onderdeel.

Daarnaast vindt jullie werkgever dat de loonkosten afgelopen jaar, mede door de invoering van de “1 cao”, veel te veel omhoog zijn gegaan en ook die wil werkgever gaan uit faseren. 

Als vakbonden zijn wij tegen nodeloos afbreken van arbeidsvoorwaarden en staan wij voor een eerlijke jaarlijkse loonontwikkeling voor alle werknemers, waar óók rekening wordt gehouden met het stijgen van alle prijzen, de inflatie en je persoonlijke ontwikkeling. Dit zijn zaken die je niet alleen uit grafieken kan en mag halen. Het kan daarbij niet zo zijn dat mensen, als ze aan het maximum van hun functiesalaris zitten, vervolgens géén loonsverhoging meer krijgen omdat de grafieken en statistieken aangeven dat dit niet nodig is. 

Omdat jullie werkgever deze veranderingen in de Cao als cruciaal beschouwd om tot afspraken voor een nieuwe Cao te komen en wij niet willen instemmen met dit model dat gebaseerd wordt op statistieken en niet op jullie persoonlijke wensen als werknemers, hebben wij aangegeven daarover met jullie als direct belanghebbenden te willen overleggen hoe nu verder. 

CNV Vakmensen nodigt alle leden uit voor een bijeenkomst op: 

Datum:           dinsdag 30 juni a.s.

Tijd:                12.30 uur tot 13.30 uur

Plaats:            Kantine Gebouw 4 Rozenburglaan 7

Wij zullen dan e.e.a. toelichten en samen met jullie de keuzes maken voor het vervolg. Wij rekenen er op dat iedereen komt, het gaat immers om jullie arbeidsvoorwaarden, jullie toekomst!

Wij willen samen met jullie bespreken hoe de arbeidsvoorwaarden kunnen worden verbeterd. Daar hebben wij in eerste instantie de Cao voorstellen voor ingediend en nu het al dreigt vast te lopen op het behoud van een eerlijk loonontwikkelingssysteem en het behoud van arbeidsvoorwaarden die in eerdere Cao’s zijn afgesproken moeten wij ook samen weer de besluiten nemen hoe wij daar mee willen omgaan. Als vakbonden gaan wij niet akkoord met het afbreken van rechten die in de Cao staan, wij willen wel praten over het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en rekenen  er op dat jullie dat ook belangrijk vinden en daarin dan ook achter ons staan.  

Tot dinsdag 30 juni!

Ron Smeets, bestuurder CNV Vakmensen,  r.smeets@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid