Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Ledenvergadering DSM Biologics 7 juni

Afgelopen woensdag 30 mei hebben we als vakbonden voor de vijfde maal met DSM onderhandeld over de nieuwe cao’s. Het grootste deel van deze dag hebben we onderhandeld over de hoogte van de loonsverhogingen voor de periode 1-7-2012 tot 31-12-2013.

Laatste loonbod van DSM onder de maat Op het einde van de dag hebben we moeten vaststellen, dat het laatste bod van DSM voor ons nadrukkelijk te weinig was. Dus onder andere daarop zijn de onderhandelingen vervolgens vastgelopen.
Loonbod DSM DSM bood ons namelijk uiteindelijk een loonsverhoging van 1,75% per 1-7-2012 en 0,75% per 1-7-2013. Daarnaast een 0,5% eenmalige uitkering begin 2013. En dit tegen de achtergrond dat de inflatie in 2012 zich op het niveau bevindt van 2,5%. Daarboven komt dan nog het koopkrachtverlies ten gevolge van de “Haagse” bezuinigingen van 18 miljard. In 2013 komen dan daar weer bovenop de “Haagse” bezuinigingen van 12 miljard? Tel uit je koopkrachtverlies! Denk bijvoorbeeld aan de verhogingen van de BTW en aan het afbreken van de reiskostenvergoedingen!
Looneisen vakbonden Als vakbonden hebben wij formeel vastgehouden aan onze eis van 2,5% loonsverhoging per 1-7-2012 en 1,25% per 1-7-2013. En een eenmalige uitkering van 1%. Wel waren we eerder bereid om onze aanvankelijke eisen van 2 x 25 euro extra structureel per maand (= 2 x 0,5% loonsverhoging) terug te trekken. Deze extra verhogingen wilden wij om de negatieve koopkrachteffecten van al die “Haagse” bezuinigingsmaatregelen deels te compenseren. Bovendien waren we eerder ook al bereid om ons voorstel over de verhoging van de reiskostenvergoeding naar 19 eurocent per km in te trekken. Dit terwijl wij weten dat de 5 “Kunduz”-partijen in Den Haag de reiskostenvergoedingen fors willen gaan afbreken. Conclusie: Nog steeds een groot gat tussen onze vakbondseisen en het laatste loonbod van de werkgever!
Ook op andere punten is (nog) geen overeenstemming.
Duurzame inzetbaarheid Oftewel welke maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen, dat iedereen goed opgeleid, fit en gezond in elke fase kan blijven werken tot aan zijn pensioen.

a)    Duurzaam Inzetbaarheidsgesprek

Wij willen een (jaarlijks) Duurzaam Inzetbaarheidsgesprek tussen de werknemer en de leidinggevende over: je opleidingsplannen en mogelijkheden, je loopbaanplanning, je toekomstplannen, hoe je de laatste jaren voor je pensioen op een goede manier kunt functioneren, enz. Wij willen dat dit een apart gesprek wordt naast je beoordelingsgesprek. En om het belang hiervan te onderstrepen zou dit wat ons betreft een verplicht gesprek moeten worden en niet “vrijheid blijheid”, wat DSM aanvankelijk wilde. Daar zijn we nog niet uitgekomen. b) DSM: Geen speciale maatregelen voor ouderen In de gezamenlijke werkgroep met DSM vonden alle partijen het belangrijk -gezien het grote aantal ouderen bij DSM- dat er speciale maatregelen voor ouderen zouden moeten komen. Zoals: mogelijkheden om gestructureerd mentorschap in te vullen, aangepaste scholing, functies aanpassen, andere functies organiseren als je je eigen werk niet meer kunt doen, enz. DSM wil daar allemaal niet aan en steekt haar kop in het zand als het gaat om ervoor te zorgen dat de oudere medewerkers gezond en wel hun pensioen kunnen halen.  Hoogte nieuwe RAU-uitkering niet afhankelijk van je beoordeling Met DSM overleggen we over een nieuwe (landelijke) RAU-uitkering (=winstafhankelijke uitkering) in plaats van de RAU zoals we die op sommige locaties al kennen. DSM zette er zwaar op in, dat de hoogte van deze uitkeringen voortaan mede bepaald zou worden door de beoordeling. Dus iemand met een beoordeling “uitstekend” met bijbehorende beloning, zou dan een nóg hogere procentuele uitkering krijgen dan iemand met een “goed” beoordeling. Deze verdere vergroting van de beloningsverschillen vonden wij als vakbonden onverantwoord. Het lijkt er nu op, dat DSM ons op dit punt tegemoet wil komen. Dus is er een basis om over dit onderwerp verder te praten. Verder hebben we nog geen overeenstemming over onderwerpen als: invulling van een aantal wensen die wij hebben m.b.t. de TOR, de verjaringstermijnen van de vakantiedagen, het aantal werkplekken voor jong gehandicapten (= Wajongers), gelijke beloning van uitzendkrachten en vaste mensen met hetzelfde werk, afbouwregeling consignatiedienst toeslagen en consignatietoeslag meenemen in de pensioenopbouw. Hoe nu verder? Het voornaamste struikelblok in de onderhandelingen is de hoogte van de structurele loonsverhogingen. DSM heeft haar laatste loonbod gedaan (wat wij nadrukkelijk te laag vinden) en gaat niet verder als wij onze loonseisen niet duidelijk verlagen. Ziedaar de patstelling. Uitnodiging ledenvergaderingen Groningen Wanneer: donderdag 7 juni 2012 Aanvang: 12:00 uur Locatie: Restaurant Rosenburglaan Gebouw 4, Groningen

Tijdens deze ledenvergaderingen willen wij met u de stand van zaken bespreken. Maar vooral willen we met u bespreken: hoe moeten we nu verder? En wat wilt u als leden absoluut bereiken aan loonsverhoging, enz? En wat doen we als DSM niet aan ons tegemoet wil komen. Wij horen graag uw mening, zodat wij als onderhandelaars namens u weten hoe we verder moeten gaan. Tot op de vergadering!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid