Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Laatste onderhandelingsnieuws NewCo

Donderdag 3 juni stond, zoals jullie weten, de laatste onderhandelingsdag gepland.

Donderdag 3 juni stond –zoals jullie weten- de laatste onderhandelingsdag gepland. Het was de bedoeling dat we tot een principe-overeenstemming zouden komen, die we dan vervolgens uiteraard ter goedkeuring aan onze leden zouden gaan voorleggen. Na een lange dag onderhandelen, moesten we ‘s-avonds tegen 22.00 uur vaststellen dat dat niet meer ging lukken.

Op tafel lagen nog de volgende 4 onderwerpen:

  1. De pensioenen
  2. De alternatieven voor de DSM-optieregeling en de resultaatbeloning gekoppeld aan het Ebitda-cijfer van DSM
  3. De Werkgelegenheidsafspraak
  4. Een of 3 cao’s

1. De pensioenen

Verreweg het grootste deel van de dag zijn we bezig geweest over het pensioenvraagstuk. Op het einde van de bijeenkomst gaf CVC aan, dat onze condities fiscaal en operationeel gezien niet konden en dus niet uitvoerbaar waren. We hebben nu afgesproken dat wij in een zogenaamd “technisch overleg” eerst uitgelegd krijgen door pensioendeskundigen waarom onze condities niet zouden kunnen. Aangezien we deze bezwaren nu dus nog niet kennen, kunnen wij ons nu daar nog geen oordeel over vormen. CVC heeft ons gevraagd om onze voorstellen opnieuw te beschouwen en dat zullen we dus doen na de technische uitleg van de knelpunten.

2. De alternatieven voor de DSM-regelingen die niet meer voortgezet kunnen worden

CVC heeft voorstellen gedaan inzake mogelijke alternatieven. En natuurlijk hebben wij ook voorstellen gedaan. Die beiden verschillen nogal van elkaar. Dus daar zijn we nog niet uitgekomen.

3.  De Werkgelegenheidsafspraak

Wij willen een afspraak voor een periode tot eind 2017 en de werkgevers voor de duur van de cao tot eind 2016. Dus daar zijn we nog niet uit.
Het is teleurstellend dat we er nog niet uitgekomen zijn, maar wij gaan voor het beste en maximaal mogelijke resultaat. En dan moet het maar wat langer duren. Met de C(OR) hebben we opnieuw afgestemd dat zij geen advies zullen uitbrengen voordat wij een principe-overeenstemming hebben bereikt met CVC over de arbeidsvoorwaarden.

4.  Eén of drie cao’s

Op dit punt zijn we tot een principe-overeenstemming gekomen.

De volgende onderhandelingsronde is gepland op 17 juni en uiteraard zullen wij jullie daarna weer opnieuw informeren. Onze kaderleden gaan intussen op een rij zetten wie lid zijn van welke vakbond en waar (voor zover dat nog niet bekend is), omdat het van belang is om precies te weten wie lid is en bij welk onderdeel werkzaam, Caprolactam, ACN of Composite Resins. Bij de CNV Vakmensen bijv. zijn alle Limburgse DSM-leden nog ondergebracht bij DSM Limburg en dat gaan we nu natuurlijk uit elkaar halen.

Wij houden jullie van de voortgang op de hoogte.

De gezamenlijke vakbonden

Ron Smeets, CNV Vakmensen
Henk van Rees, FNV
Patrick Meerts, Vakbond de Unie
Harry Govers, Synergo-VHP
Roger van de Broek, vakbond de ABW


Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid