Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Joint Venture DSM met JLL-Phatheon DPP in Newco

In november 2013 werd bekend gemaakt, dat DSM een Joint Venture aanging met JLL/Patheon waaruit de nieuwe onderneming Newco ontstaat. In deze Joint Venture gaan de ondernemingen van DSM Pharma te Venlo en DSM Biologics te Groningen over naar de nieuwe onderneming, alsook een aantal ondersteunende activiteiten vanuit DSM Limburg en DSM Gist. De vakbonden zijn sinds eind januari 2014 in overleg met de vertegenwoordigers namens Newco, over de voorwaarden rondom de overgang van de betrokken medewerkers.

CNV Vakmensen heeft inmiddels al vier keer overleg gehad met de vertegenwoordigers namens Newco, over de afspraken welke gemaakt moeten worden over diverse zaken voor de overgang van de betrokken medewerkers. Het betreft hier de mensen werkzaam bij DSM Pharma te Venlo, DSM Biologics te Groningen, een aantal medewerkers bij DSM Gist te Delft en DSM Limburg die grotendeels werkzaamheden verrichten voor DPP. DSM heeft inmiddels aangegeven,dat de betrokken medewerkers bij DSM Gist alsook DSM Limburg BV, die voor meerdan 75% activiteiten voor DPP uitvoeren, ook overgaan naar de nieuwe onderneming Newco.

De gesprekken zijn zeer intensief en vragen veel tijd. Inmiddels hebben wij wel overeen aantal zaken afspraken kunnen maken. Dit zijn onder andere:

 • alle medewerkers die van DSM overgaan naar Newco behouden hun deelname aan het pensioenfonds van DSM PDN;
 • alle medewerkers die overgaan zullen integraal de afspraken uit de nieuwe één cao DSM meenemen.

Wij gaan donderdag verder met overleg en dan moeten er nog afspraken gemaakt worden over onder andere:

 • vervanging voor de optieregeling, omdat Newco geen opties kent;
 • werkzekerheid;
 • handhaving en actualisering sociale plannen.


Dit is geen totaaloverzicht van gemaakte afspraken en nog te besprekenonderwerpen. Wij hebben hiermee getracht enig inzicht te geven over de zakenwaarover CNV Vakmensen nu in gesprek is met Newco. Donderdagavond gaan degesprekken verder en wordt getracht om tot een afronding te komen.

Nog één aandachtspunt waar wij de werknemers, die nu gebruik maken van deoptieregeling bij DSM, nadrukkelijk op willen wijzen. Indien wij geen andere afsprakenhierover maken, zullen de opties die jullie nu hebben na de overgang naar Newco nietmeer ingeruild, dan wel te gelde gemaakt kunnen worden. Dus let goed op, weet datje vóór de overgang naar Newco je opties te gelde moet maken.

Wij houden jullie op de hoogte!

Waar werk je nu

In de afgelopen jaren zijn er diverse onderdelen van DSM verkocht zoals Stamicarbon,DSM Elastomeren (nu Lanxess), DSM Agro en Melamine (nu OCI), DSM Sarlink (nuTeknor Apex), DSM Special Products (nu Emerald Kalama) en recentelijk nogDSM Dex Plastomers (nu Borealis). Verschillende leden van CNV Vakmensen zijn bijdeze overgang naar andere bedrijven betrokken. Onze vraag aan jullie is om ons te mailen of je nog bij een DSM bedrijf werkzaam bent en dan bij welk DSM bedrijfsonderdeel, bijvoorbeeld DSM Gist/DFI of DSM Limburgbv/Caprolactam. Mail ons graag zo spoedig mogelijk je DSM bedrijfsonderdeel ofnieuwe werkgever via r.smeets@cnvvakmensen.nl. Wij kunnen jullie dan in de toekomst weer optimaal informeren over de ontwikkelingen die jullie aangaan.

CNV Vakmensen blijft haar best doen om jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen, maar houd er wel rekening mee dat na de overgang jullie niet meer in de grote groep van DSM zitten en dan is het belangrijk, dat velen van jullie lid zijn om denieuwe werkgever te laten zien dat wij samen sterk willen zijn. Voor NU en voor de TOEKOMST.

Om het lid worden nog wat aantrekkelijker te maken hebben wij nu een interessantaanbod voor nieuwe leden, de eerste 6 maanden krijg je 50% korting op decontributie!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!


Ron Smeets
bestuurder

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid