Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

DSM Nederland: na zes onderhandelingsrondes eindelijk resultaat

Afgelopen 25 juni hebben we als vakbonden voor de zesde maal onderhandeld met DSM. Dat eindigde met een eindbod van DSM, waar alle betrokkenen van baalden. Dus hebben er - op initiatief van DSM - nog vervolgdiscussies plaatsgevonden en uiteindelijk zijn we uitgekomen op een onderhandelingsresultaat dat we in september neutraal aan onze leden gaan voorleggen in een ledenvergadering.

Een aantal belangrijke afspraken:

 1. Looptijd CAO: 1 juli 2012 t/m 31 december 2013.
 2. Loonsverhoging: 3 %, te weten 2 % per 1 juli 2012 en 1 % per 1 juli 2013. Daarnaast in januari 2013 een eenmalige uitkering van 0,5 % van het jaarinkomen.
 3. De BHV- en Brandweervergoedingen worden verhoogd met de cao loonsverhogingen.
 4. De WGA-premie blijft voor 100 % betaald worden door DSM, terwijl volgens de wet de werkgever 50 % kan doorbelasten naar de werknemers.
 5. De fiscaal vriendelijke verrekening van de reiskosten t/m 19 cent blijft mogelijk zolang de politiek de fiscale vrijstelling in stand houdt.
 6. Werkgelegenheidsafspraak. Gedurende de komende 1,5 jaar zal DSM geen collectieve (=20 of meer) reductie van banen in gang zetten, tenzij met toestemming van vakbonden/OR.
 7. Duurzame inzetbaarheid van de werknemers:
  a)    Iedere werknemer krijgt een “employability”-voucher/cheque  t.b.v. je eigen inzetbaarheid. Dit kun je bijv. gebruiken voor het doen van een loopbaancheck, of een specifieke training/cursus die je wilt volgen, of deelname aan een workshop.
  b)    Apart Duurzame Inzetbaarheidsgesprek, te beginnen in 2013, tussen werknemer en leidinggevende. Dit gesprek gaat over je toekomst: je opleidingswensen; je loopbaanwensen; of  aanpassing van je functie nodig is of  hoe je de laatste jaren voor je pensioen je werk goed kunt blijven doen.
  c)    Project gericht op employability met ondermeer een ombouw van het mobiliteitscentrum gericht op boventalligen naar een landelijk employabilitycentrum.
 8.     Met inschakeling van (externe) deskundigheid op het vlak van oplossingen zoeken voor oudere werknemers, zodat zij goed kunnen blijven werken. Te denken valt dan aan aanpassing van bestaande functies, het invullen van mentortaken, het creëren van nieuwe functies en het vinden van geschikte functies voor ouderen binnen of buiten DSM. Dit moet in 2013 leiden tot concrete uitvoering van een aantal van deze zaken.
 9. Uitbreiding spaarmogelijkheden voor de TOR-periode en erna. Werknemers kunnen vanaf hun 50ste jaar 25 dagen extra sparen t.b.v. de TOR-periode en de periode er na tot aan hun pensioen.
 10. Flexibilisering van de TOR. De TOR-dagen kunnen naar keuze van de werknemer over een langere periode van 4 jaar uitgesmeerd en gebruikt worden.
 11. Opleidingsbudgetten. De opleidingsbudgetten voor 2012 en 2013 zullen op hetzelfde niveau zijn als in 2011.
 12. Stageplaatsen. In de looptijd van de cao zullen 250 stageplaatsen worden ingevuld
 13. Werk voor jong gehandicapten.  Er zullen minimaal 25 werkplekken voor Wajongers worden ingevuld.
 14. Verjaringstermijnen wettelijke vakantiedagen. DSM zal afzien van de verjaringstermijn van 18 maanden voor de eerste 20 (=wettelijke) vakantiedagen. De verjaringstermijn blijft dus 5 jaar.
 15. Nieuwe landelijke Resultaatafhankelijke regeling/RAU. In relatie tot 1 cao komt er in 2014 een landelijke geïntegreerde regeling voor resultaatbeloning.
 16. Invoering Career Management. Voor C38 of lager (of vergelijkbare niveaus in Nederland) wordt vanaf 2014 het Career Management systeem ingevoerd.

Ledenvergaderingen

Zoals gezegd gaan we dit cao-onderhandelingsresultaat in september neutraal aan onze leden voorleggen. Dat heeft er mee te maken, dat wij enerzijds gingen voor een wat hogere loonsverhoging dan uiteindelijk in het resultaat zit. En anderzijds hadden wij wat meer concrete maatregelen willen afspreken rondom de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerkers. Begin september zullen onze leden een uitnodiging krijgen voor de ledenvergaderingen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid