Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

DSM houdt vast aan uiterst mager loonbod

Afgelopen 15 mei hebben wij als vakbonden voor de vierde maal met DSM onderhandeld over de nieuwe cao’s. Spijtig genoeg hebben we nauwelijks voortgang geboekt en bestaan er nog grote verschillen tussen onze vakbondswensen en de reactie van de werkgever.

Als gezamenlijke vakbonden hebben wij aanvankelijk voor een periode van 18 maanden ingezet op:

  • 2,5% loonsverhoging per 1-7-2012. En 25 euro per maand structureel (= ongeveer 0,5 % loonsverhoging)  i.v.m. het koopkrachtverlies t.g.v. de regeringsbezuinigingen;
  • 1,25% per 1-7-2013. En opnieuw 25 euro per maand structureel (=0,5 % loonsverhoging) i.v.m. de Haagse bezuinigingen.

Uiteindelijk zijn wij op 15 mei bereid geweest om de 2 keer 25 euro structureel per maand (= 2 x 0,5%) terug te trekken. Bovendien hebben we ook ons voorstel om de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer op te trekken naar 19 eurocent per km. (= kosten: 0,5% van de loonsom) in te trekken. Terwijl we weten dat de benzineprijs alleen maar fors omhoog is gegaan. Terwijl de 5 Kunduzpartijen in Den Haag besloten hebben om de fiscale vrijstelling van de reiskosten per 2013 af te schaffen.zodat de werknemer voortaan belasting moet gaan betalen over zijn reiskostenvergoeding en dus netto daar fors op achteruit gaat.

Ondanks dus onze forse tegemoetkomingen bleef DSM alleen maar zijn oude loonbod herhalen: 1,25% per 1 juli 2012 en 0,5% per 1 juli 2013.
Dit terwijl de inflatie dit jaar rond de 2,5% zit. Bovendien komen er voor dit jaar nog verdere bezuinigingen uit Den Haag. En recentelijk hebben de 5 Kunduzpartijen nog 12 miljard aan extra bezuinigingen aangekondigd, welke  in 2013 een verdere forse aanslag betekenen op uw koopkracht.

Dus het gedane loonbod is DSM onwaardig, ook gezien de resultaten over 2011 en het eerste kwartaal 2012. Ook gezien wat er elders in den lande bij dit soort bedrijven is afgesproken. Het enige waar DSM toe bereid was om tegemoet te komen aan onze wens van een 1% eenmalige uitkering. De vorige keer volstond men met een bod van 0,5% en daar is nu een 0,5% bijgekomen.

Maandenlang hebben we in gezamenlijke werkgroepen van DSM, COR en vakbonden gesproken over welke maatregelen we nodig vonden om ervoor te zorgen, dat iedereen goed opgeleid, fit en gezond in elke levensfase kan blijven werken tot aan zijn pensioen. Samen met DSM vonden we het belangrijk dat er jaarlijks een zogenaamd Duurzaam Inzetbaarheidsgesprek zou komen tussen de werknemer en zijn leidinggevende over: je opleidingsplannen en mogelijkheden, je loopbaanplannen en invulling daarvan, je toekomst-plannen, hoe je de laatste jaren voor je pensioen op een goede manier kunt invullen, over eventuele benodigde aanpassingen van je functie om door te kunnen blijven werken. Dit gesprek zou dan plaatsvinden naast je  beoordelingsgesprek, wat echt een ander karakter heeft.

DSM maakt nu tijdens deze cao-onderhandelingen een forse draai. Want nu vinden ze zo’n gesprek niet meer belangrijk genoeg om het verplicht te stellen, maar mag je erom vragen. Kortom, vrijblijvendheid troef en daar komt dus in de praktijk niets van terecht!

Speciale maatregelen voor ouderen
In de gezamenlijke werkgroep met DSM vonden we het allemaal belangrijk – gezien het grote aantal ouderen bij DSM - dat er speciale maatregelen zouden komen voor ouderen. Zodat ook zij – ook al moeten ze langer doorwerken - gezond hun pensioen kunnen halen. Maatregelen zoals: mogelijkheden van mentorschap invullen, aangepaste scholing, functies aanpassen, andere functies organiseren, als je je eigen werk niet meer kunt doen, enz.. DSM zegt nu, dat ze daar niets aparts en structureels voor hoeven te organiseren. Ze huren wel een paar experts in en die kun je dan raadplegen. Kortom, wederom maakt DSM een forse draai en is het vrijblijvendheid troef. Nou, daar zijn al die honderden oudere medewerkers dan echt mee geholpen, met dit soort ouderenbeleid!

Uitbreiding aantal TOR-dagen niet bespreekbaar
Wij hebben gevraagd om uitbreiding van het aantal TOR-dagen. Immers de TOR-regeling was oorspronkelijk bedoeld om van je 58ste  tot je 62ste jaar te TOR-en, waarna je met vroegpensioen ging. Dit vroegpensioen is weg en daarnaast worden we geacht om ook nog eens een keer langer te gaan werken. Daarom hebben we een uitbreiding van het aantal TOR-dagen gevraagd. Eerst met 26 dagen en later hebben we dit teruggebracht tot 13 dagen. De werkgever wil daar op geen enkele manier aan tegemoet komen maar wil alleen de TOR meer flexibel maken. Daarnaast hebben we gevraagd om meer spaarmogelijkheden te creëren voor de medewerkers, zodat je zelf op tijd eigen dagen kunt sparen om te TOR-en. DSM wil dat niet. Ook willen we de OR laten toetsen, of de TOR niet leidt tot meer werkdruk voor jezelf of voor je collega’s bijv. in de ploeg. Ook dat wil DSM niet.

Hoogte RAU-uitkering voortaan afhankelijk van je beoordeling
Met DSM overleggen we over een nieuwe RAU-uitkering, waarin dan gekeken wordt naar het resultaat van het concern, de eigen Businessgroep en naar het realiseren van je individuele en/of teamtargets. Dat leidt dan tot bepaalde uitkeringen. DSM wil nu echter, dat de hoogte van deze uitkeringen voortaan mede be-paald wordt door je beoordeling. Dus iemand met een beoordeling “uitstekend” zou dan een hogere procen-tuele RAU-uitkering krijgen dan iemand met een “goed” beoordeling. Echter dit werkt steeds verdere onverantwoorde beloningsdifferentiatie in de hand terwijl de vakorganisaties gezamenlijk op het standpunt staan dat beloningsdifferentiatie binnen de perken moet blijven.

Conclusie
Op 30 mei gaan we voor de laatste maal onderhandelen. DSM is nu echt aan zet om stevige bewegingen te maken richting onze voorstellen. Anders komen we er absoluut niet uit! Laat voor de 30ste mei aan onze kaderleden weten, hoe u vindt hoe we verder moeten. De massaal door u ingevulde ledenraadpleging heeft ons reeds een goede indruk gegeven,wat er uit deze cao-onderhandelingen moet komen. Dus daar houden wij de 30ste mei natuurlijk ook rekening mee.

Theo Willms, Vakbond de Unie
Ron Smeets, CNV Vakmensen
Roger van de Broek, Vakbond de ABW
Harry Govers, Synergo-vhp
Henk van Rees, FNV Bondgenoten

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid