Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

DSM geeft visie op nieuwe cao 2017

De huidige cao loopt ten einde en de voorbereidingen voor de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor DSM Services zijn in volle gang. Doordat DSM een totaal vernieuwde cao wil met zowel vereenvoudiging alsook vernieuwing daarin verwerkt, hebben wij eerst hun presentatie van die plannen afgewacht.

Nu kunnen wij ook aan de slag.

DSM presenteerde dinsdag 8 november aan de vakbonden haar visie op de nieuwe cao. Dit deed zij in een model dat op 13 pagina’s kon worden gepresenteerd. Daarin stonden alle onderdelen van de cao zoals deze in de nieuwe cao volgens DSM opgenomen moeten worden.

Goed plan, maar…

Natuurlijk staan wij als CNV Vakmensen open voor vernieuwing en vereenvoudiging van de cao! De door DSM gepresenteerde visie op die nieuwe cao bevat dan ook zeer zeker interessante aanknopingspunten om nader onderzocht te worden en vervolgens uitgewerkt te worden. Het is echter wel een heel complex verhaal. Je gaat heel veel zaken tegen het licht houden, om te kijken op welke wijze die in de cao opgenomen moeten worden of niet. Wij denken echter dat je dit niet zomaar eventjes kunt afhandelen. Je moet daar zorgvuldig naar kijken om de juiste keuzes te maken. Dat vraagt veel tijd en aandacht.

Nu eerst een cao voor 2017

Om die reden heeft CNV Vakmensen, samen met de andere bonden aangegeven dat dit proces nu te veel tijd kost om dat nu al uit te werken in de cao vanaf 1 januari 2017, het is immers al half november. Wij willen daar zorgvuldig mee omgaan en dat ook goed met de leden bespreken. Wij hebben voorgesteld om voor 2017 een cao af te spreken met een beperkt aantal voorstellen.

CNV Vakmensen wil daarom de leden zoals gebruikelijk de gelegenheid geven hun ideeën voor de voorstellen voor deze cao 2017 aan te geven. Wij zullen jullie daarover op korte termijn een enquête sturen met een aantal punten en ruimte om daar ook zelf voorstellen aan te dragen die jullie voor nu belangrijk vinden. Op basis daarvan zullen wij dan een voorstellenbrief schrijven op basis waarvan wij dan de onderhandelingen met DSM willen voeren.

Meedenken en meedoen

Ik doe hierbij wel een nadrukkelijke oproep aan alle leden en ook ongeorganiseerden om die enquête in te vullen en op te sturen. Zo kunnen wij duidelijk laten zien hoe jullie als werknemers naar de cao kijken en dat jullie het ook belangrijk vinden dat een zo ingrijpende aanpassing van de cao zorgvuldig aangepakt moet worden, zowel in tijd als door mensen mee te nemen in het proces. Dan maken wij niet alleen deze cao nog meer van jullie, maar ook de vernieuwing voor de volgende cao wordt dan op basis van wat jullie belangrijk vinden op een acceptabele en begrijpelijke wijze aangepakt.

Ik reken op een grote betrokkenheid van jullie allemaal bij zowel de cao 2017 als ook bij het proces voor de vernieuwing.

Blijf ons steunen en word lid of maak jouw collega's lid. Dat levert jou niet alleen een cadeaubon op van € 12,50, je maakt ook nog eens kans op mooie prijzen! Kijk voor meer informatie op cnv-ledenwerven.nl.

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
bestuurder
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid