Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

DSM Biologics Groningen en NewCo

CNV Vakmensen heeft een principeakkoord bereikt met Newco over een transfer-cao.

Op 13 februari werd na intensief onderhandelen een principeakkoord afgesloten tussen de bonden en de vertegenwoordigers van het nieuw te vormen bedrijf uit de joint venture tussen DSM en JLL, dat voor nu de naam NewCo heeft gekregen. Dat is inmiddels 2 weken geleden. Toch was het niet mogelijk de leden eerder te informeren omdat wij pas aan het einde van deze week de teksten van die overeenkomst zullen ontvangen. Pas dan kunnen wij vaststellen of de afspraken welke wij hebben gemaakt ook goed zijn vastgelegd in de teksten. Wij begrijpen dat jullie met spanning uitkijken naar wat nu precies is afgesproken over de overgang van jullie naar het nieuwe bedrijf. Wij hebben als vakbonden stevig onderhandeld met jullie nieuwe werkgever over de arbeidsvoorwaarden die voor jullie gaan gelden en de zekerheden die wij willen vastleggen over jullie overgang naar de nieuwe werkgever en ook voor de toekomst, voor zover dat mogelijk is. Wij kunnen nu wel al melden dat wij onder andere over de volgende zaken afspraken hebben kunnen maken:
 • De cao die straks voor jullie van toepassing zal zijn.
 • De pensioenregeling.
 • De optieregeling van DSM.
 • Werkzekerheid.
Dit is natuurlijk niet de complete lijst met afspraken die wij hebben gemaakt in dat principeakkoord van 13 februari. Wij hebben daarvoor de definitieve teksten van het akkoord nodig, met alle details. Er mogen géén misverstanden ontstaan over hetgeen wij aan jullie voorleggen en wat is afgesproken. Ons is toegezegd dat deze teksten dit weekend zullen worden aangeleverd. Deze teksten gaan wij goed bestuderen om zeker te zijn dat er alles in staat zoals wij dat hebben afgesproken.

Helaas heeft jullie management er voor gekozen om de presentatie over de 1 cao DSM, zoals deze inmiddels op alle locaties wel reeds heeft plaats gevonden, af te gelasten. Gelukkig hebben jullie wel de presentatie van de vakbonden gehad toen het resultaat van die onderhandelingen ter goedkeuring aan jullie is voorgelegd. Daardoor zijn jullie in ieder geval niet onbekend met de inhoud van 1 cao DSM en wat dat voor jullie betekent. Ook jullie zijn toen akkoord gegaan met deze nieuwe cao en daarom is het goed te weten dat die cao nu ook voor jullie zal gaan gelden, ook al gaan jullie over naar de nieuwe organisatie NewCo.

Als vakbonden hebben wij bezwaar gemaakt tegen een door het management van Groningen geplande bijeenkomst over o.a. de overgangsregeling. Zoals hierboven al aangegeven zijn de redenen daarvoor heel duidelijk:
 • Er ligt alleen een principeakkoord
 • Wij hebben nog geen teksten over dit akkoord
 • En wellicht de belangrijkste reden is dat allereerst de leden zich moeten kunnen uitspreken over dit principeakkoord.
 • Pas dan is er een definitief akkoord dat kan worden uitgevoerd
Daarom willen wij jullie uitnodigen voor een gezamenlijke ledenvergadering op:

Datum

Plaats

Locatie

Tijd

5 maart 2014

Groningen

Kantine gebouw 4

12.30 uur tot 13.30 uur


Wij rekenen erop dat jullie allemaal komen, want voor de toekomst hebben wij jullie allemaal en jullie ook elkaar nog harder nodig om een stevige positie te houden in het nieuwe bedrijf

Ron Smeets, CNV Vakmensen 
Henk van Rees, FNV Bondgenoten

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid