Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Cao-onderhandelingen DSM extra “NUTRITION” nodig

Alweer een ronde verder in de onderhandelingen voor de nieuwe cao DSM Nederland en nog wil het niet vlotten. Deze keer gaf DSM wel een totale reactie op de voorstellen van de bonden, maar spreekt dan zowaar van een teleurstellende hoge looneis van de bonden. Ook DSM heeft het naar eigen zeggen zwaar en is daarom (te) zuinig met haar voorstellen. Zij hebben dan toch extra “nutrition” nodig om tot resultaten in deze cao te komen.

Deze ronde kwam er wat meer duidelijkheid over de inzet van DSM voor deze cao. Het werd een voor DSM bijna gebruikelijk laag voorstel. Daarmee dreigt het ook deze keer weer een lange weg te worden voor het bereiken van een fatsoenlijk cao resultaat. Een overzicht van de belangrijkste punten:

Thema

Vakbonden

DSM

Inkomen Structureel

Per 1-7-2012: 2,5%

Per 1-7-2012: 1,25%

Structureel

Per 1-7-2013: 1,25%

Per 1-7-2013: 0,5%

Eenmalig

Vanaf 1-7-2012:

€ 25,= per maand

-

Eenmalig

Vanaf 1-7-2013:

€ 12,50 per maand

Per 1-7-2013: 0,5%

Duurzame Inzetbaarheid (DI) TOR

Flexibiliseren en verruimen

Flexibiliseren ja, verruimen nee

DI Inzetbaarheidsbudget         

Persoonlijk budget

Voucher € 500,=

Werkgelegenheid

Werkgelegenheidsgarantie handhaven.

Uitdagend aantal stageplaatsen en

Wajong plaatsen

Nieuwe tekst uitwerken.

250 stageplaatsen

20 Wajong plaatsen

Natuurlijk zijn er nog de nodige andere aandachtspunten en worden er ook nog vorderingen gemaakt, maar er zijn nog veel verschillen te beslechten voordat er een acceptabel resultaat bereikt kan worden. Dat geldt zeker ook voor de voorstellen die voor de afzonderlijke sites zijn ingediend. Al met al wordt het tijd dat DSM nu ook eens gaat kijken naar de mogelijkheden die zij heeft om te groeien naar een pakket arbeidsvoorwaarden dat qua niveau ook uitstraalt wat DSM als bedrijf wil uitstralen: kwaliteit, toekomstgericht (duurzaamheid) en mensgericht. Op 15 mei gaan wij verder met de onderhandelingen, dan kunnen wij zien of er echte stappen gezet kunnen worden en of DSM voldoende extra nutrition tot zich heeft genomen om van de eerdere babystapjes nu met stevige stappen voorwaarts te gaan. Hebben jullie vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail >> De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen:
Jan Snippe DSM Resins (Schoonebeek)
Roland Bezemer DSM Gist (Delft)
Robert van Dijk DSM Biologics (Groningen)
Ron Smeets Bestuurder CNV Vakmensen Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)! Vriendelijke groet,
Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid