Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Cao DSM in de wachtkamer

Er is al enige tijd niets nieuws te melden over de cao onderhandelingen bij DSM. Toch wordt er hard nagedacht over hoe er een vervolg kan worden gegeven aan de cao op een manier dat de werknemers er ook echt iets aan hebben.

Waarom gebeurt er nu niets?
De cao van DSM liep tot 31 december 2014 en nu is het al maart 2015 en nóg is er geen nieuwe cao! Je hoort niets, je ziet niets, wat is er aan de hand?

Het probleem ligt in de complexiteit van de verschillende onderwerpen die in de cao moeten worden afgesproken en hoeveel DSM wil investeren in afspraken voor de werknemers. CNV Vakmensen wil dat DSM geld beschikbaar stelt zodat de medewerkers zich ook naar eigen keuze goed kunnen ontwikkelen om de beste mogelijkheden te houden voor de toekomst. Daarnaast willen wij ook dat de werknemers ook meer loon krijgen. Het leven is immers op diverse fronten steeds duurder aan het worden en dat moet wel betaald worden. Jullie werken daar hard voor en dus wordt het tijd dat DSM daar ook een fatsoenlijke loonsverbetering voor geeft. Daarnaast is het belangrijk dat er zekerheid blijft bestaan over behoud van werk en werkgelegenheid binnen DSM. Over de invulling van deze onderwerpen verschillen wij nadrukkelijk van mening met DSM. CNV Vakmensen wil dat DSM meer geld voor haar medewerkers beschikbaar stelt om dit alles op een goede manier te betalen. DSM doet daar nogal zuinigjes over en wijst naar de tegenvallende resultaten en de discussie die ook nog gevoerd wordt over de aanpassing van de pensioenregeling naar de nieuwe wettelijke regels en ook het vernieuwen van het pensioencontract, waar ook kosten aan verbonden zijn.

Pensioenregeling moet veranderen volgens nieuwe regels
Er is al veel over geschreven en gesproken. De wetgever heeft strengere voorschriften uitgevaardigd voor de pensioenfondsen en dat heeft ook directe gevolgen voor de pensioenregeling bij DSM.De AOW leeftijd gaat naar 67 jaar. De maximale opbouw van pensioen wordt verlaagd naar 1,875% per jaar. De minimale dekkingsgraad om pensioenen te mogen indexeren moet hoger, dit zijn de reserves die een pensioenfonds moet hebben om de betaling van de pensioenen voor de toekomst ook veilig te stellen. Dit alles heeft gevolgen voor de inrichting en kosten van de pensioenregeling. DSM wil ook dáár afspraken over maken met de vakbonden, zodat zij de kosten ook kunnen verdelen. CNV Vakmensen heeft géén problemen met het eerlijk verdelen van kosten als de regeling dan ook goed is voor zowel de jonge als de oudere werknemers en de gepensioneerden. Daarbij is het ook van belang dat de inhoud van de regeling ook past bij wat mensen zelf belangrijk en betaalbaar vinden. Omdat de het lang heeft geduurd voordat duidelijk was hoe de wettelijke regels er uit gaan zien, heeft dat al veel tijd gekost. Vervolgens moeten wij nu gaan kijken hoe die regels ingrijpen in de huidige pensioenregeling en moeten er dus ook weer nieuwe afspraken gemaakt worden over de inhoud en de premie. Dit alles is zeer complex en vraagt zorgvuldigheid om de juiste keuze te maken en de kosten niet onnodig hoog te laten worden.

En wanneer krijgen wij dan de nieuwe cao en pensioenregeling?
CNV Vakmensen voert nu in een technische commissie regelmatig overleg met DSM over de impact van de wettelijke voorschriften op de huidige pensioenregeling van DSM (incl. de VPS en de PPS), waarbij wij ook de cao haar eigen positie willen geven zodat jullie uiteindelijk én een goede cao krijgen én een pensioenregeling waar zowel de jongere als oudere medewerker tevreden mee is.

Wij hopen dat er in de komende weken toch zoveel meer duidelijk kan worden dat wij ook weer echt inhoudelijk verder kunnen onderhandelen over de cao en de pensioenregeling en dan ook snel tot goede resultaten kunnen komen.Wij hopen op korte termijn dus meer te kunnen melden. 

Wij willen sterk zijn om jullie belangen goed te kunnen vertegenwoordigen. Nu is er een voordelig aanbod voor nieuwe leden, met 50% korting op de contributie voor 6 maanden.

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!


Ron Smeets,
bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid