Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Alweer een NewCo bij DSM opgericht en DSM krimpt

De geruchten deden al langer de ronde, maar op maandag 16 maart 2015 werd het dan toch definitief. DSM maakte bekend weer onderdelen af te stoten waar in Nederland 575 arbeidsplaatsen mee gemoeid zijn. De derde verkoop in 2015.

Het afronden van een goede cao wil DSM (nog) niet lukken, maar de verkoop van DSM-onderdelen gaat zeer voorspoedig en goed af. Er zijn amper drie maanden van dit jaar verspreken of DSM heeft al drie keer een aankondiging gemaakt van het voornemen tot verkoop van DSM-fabrieken. Ging het in februari nog om DSM Euro Resins en vervolgens DSM Resins Hoek van Holland (DSM Synres), nu wordt de grootste verkoop voor nu aangekondigd, de verkoop van DSM Composite Resins te Schoonebeek en Zwolle (DCS), ACN en Caprolactam (beide samen DFI). Hierbij gaat het dan gelukkig niet om het verlies van arbeidsplaatsen als zodanig, maar wel verlies van arbeidsplaatsen bij DSM in Nederland. Daar maken wij ons als CNV Vakmensen zorgen over. De betrokkenheid van DSM in de samenleving als werkgever brokkelt steeds verder af en dreigt te verworden tot een “strategisch rekenmodel voor de verlies en winstrekening”. Wij zullen daar DSM nadrukkelijk over bevragen en met name vragen naar hun commitment naar de werkgelegenheid in Nederland.

NewCo
De verkoop vindt feitelijk plaats in de vorm van een joint venture tussen DSM enerzijds met straks een belang van 35% en CVC Capital Partners (CVC is een investeringsmaatschappij) anderzijds met een belang van 65%. Samen vormen zij het op te richten NewCo. Dit zal de voorlopige naam zijn totdat er later een definitieve nieuwe naam zal worden gegeven aan de nieuwe organisatie. Alle 575 medewerkers die nu werkzaam zijn binnen de in deze deal betrokken bedrijven zullen straks overgaan naar de nieuwe organisatie. CVC is een investeringsmaatschappij. Daar wordt nog veel nadrukkelijker gekeken naar resultaten. Daar zal
CNV Vakmensen dan weer de nadruk gaan leggen op de belangen van de werknemers. Goede resultaten zijn belangrijk, maar dan moet er ook zorgvuldig worden omgegaan met de investering in mensen. Dáár staan wij voor!

Overgangsregeling
Inmiddels hebben wij als CNV Vakmensen al behoorlijk veel ervaring met het maken van goede afspraken voor werknemers betrokken bij verkoop van DSM-onderdelen. Die ervaring gaan wij ook nu weer volop inzetten bij dit proces. Daarbij zal het behoud van de arbeidsvoorwaarden bovenaan staan en daar waar dit technisch niet mogelijk mocht zijn, zoals de optieregeling van DSM, zullen goede alternatieven moeten worden afgesproken. Ook nu weer zal alles worden uitonderhandeld op basis van de huidige cao, inclusief de afspraken over de pensioenregeling. Daarbij zullen de afspraken, om de cao van DSM weer te verlengen en de pensioenregeling actueel te maken, in de overgangsregeling van de overgangscao meegenomen moeten worden. De voortgang en uiteindelijk ook het resultaat van die onderhandelingen zullen wij met jullie delen en de leden zullen uiteindelijk beslissen of zij tevreden zijn met het resultaat of niet. 

Toekomst
Tot nog toe maakten jullie deel uit van het grote geheel van DSM. Vanaf nu komen jullie steeds meer op eigen benen te staan en moeten jullie ook nog nadrukkelijker zelf opkomen voor wat jullie belangrijk vinden. Daar wil CNV Vakmensen zich natuurlijk ook voor de toekomst sterk voor blijven maken.
Het is gebleken dat na dit soort overgangen het nog belangrijker is dat mensen duidelijk aangeven dat de vakbond voor hen onderhandeld, maar ook dat zij de vakbond maken. Om die reden wordt het nu dus nog veel belangrijker dat mensen lid zijn van de vakbond om daarmee hun eigen keuze en positie sterk maken. Voor de toekomst doen wij dan ook een dringend beroep op allen om lid te worden van CNV Vakmensen én om je collega nu ook lid te maken. Je helpt elkaar en krijgt daarmee een sterkere positie om dingen die belangrijk zijn te regelen. 

Geef per e-mail door waar je werkzaam bent, welke BG en welk onderdeel, zodat wij iedereen in de toekomst ook op de goede plek kunnen informeren en aanschrijven.

Wij houden jullie op de hoogte! 

CNV Vakmensen doet haar uiterste best om de belangen van alle leden op alle locaties zo goed mogelijk te behartigen. Daar hebben wij jullie als leden hard voor nodig, maar ook die collega’s die nu alleen maar toekijken. Jullie mening telt nadrukkelijk mee, dus word allen lid! De eerste 6 maanden krijg je 50% korting!


Samen denken,
Samen doen, Samen sterk(er)!


Ron Smeets
bestuurder 

r.smeets@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid