Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Codi International - Nieuws

Uitnodiging leden Codi

Dinsdag 9 juli jongstleden heeft uw werkgever voor de nieuwe cao een eindbod neergelegd. De onderhandelingen zijn daarmee dus gestopt.

Het eindbod luidt:

 

Looptijd

Een looptijd van één jaar (januari t/m december 2013).


Inkomen

-          Geen structurele contractsloonsverhoging voor 2013.

-          Eenmalige uitkering van € 150,- netto per medewerker te verrekenen met de loonbetaling van september 2013.

 

Pensioen

Per 1 januari 2014 moet een nieuw pensioencontract worden gesloten. Gezien de huidige lage marktrente en de toegenomen levensverwachting zal hetzelfde pensioenproduct leiden tot een premiestijging van circa 25%. Het huidige pensioenproduct wordt om die reden ook niet meer aangeboden door Delta Lloyd. Daarnaast gaan er zoals bekend nieuwe wettelijke kaders gelden vanaf 2014 en 2015.

 

Voor het jaar 2014 wordt het jaarlijkse opbouwpercentage van 2,15% verlaagd naar 2,0% (wettelijk maximaal fiscaal toelaatbare percentage vanaf 2015 is vooralsnog 1,75%). De leeftijd van 65 jaar wordt opgehoogd naar 67 jaar. Lopende pensioenuitkeringen en opgebouwde rechten ondervinden hier geen hinder van zoals bij veel pensioenfondsen wel het geval is. Op deze wijze is de verwachting dat de kosten voor Codi zullen stijgen, maar de bijdrage van de medewerkers gelijk zal blijven.

 

Afspraak met Bonden is gemaakt dat er wordt meegekeken op de inhoud en het kostenplaatje.

 

Wijzigingen cao

 

Leeftijdsdagen en collectieve roostervrije dag, artikel 21.2

Invulling afspraak 2012: zowel de leeftijdsdagen als de roostervrije vrije dag worden per 1 januari 2013 afgeschaft voor alle medewerkers die in dienst zijn of nog in dienst komen.

 

De rechten op leeftijdsdagen volgens de huidige (verlopen) CAO blijven behouden, maar zullen worden bevroren (er zal geen opbouw of afbouw meer plaatsvinden). Hiermee komen we tegemoet aan de wens om de huidige seniorendagen te respecteren.

 

Uit de enquête is ‘het opnemen van extra verlof’ en ‘opleiding’ als favorieten van het personeel naar voren gekomen. De bevroren leeftijdsdagen en de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen hiertoe worden ingezet. Op onderdelen dienen de afspraken in overleg nog verder te worden uitgewerkt. Dit geldt o.a. voor de doelen waarvoor het budget ingezet kan worden (bijv. 1x in de 3 jaar een verlengd verlof van maximaal 6 weken).

        
Richtlijnen Artsbezoek, artikel 25e

Gezien de lastige uitvoerbaarheid in de praktijk zal onderstaande tekst worden toegevoegd aan de richtlijn:
….dat wanneer een werknemer langer dan 2 uren verzuimt wegens een bezoek aan de huisarts, tandarts e.d., het verzuim voor zover het langer duurt dan 2 uren als verlof wordt aangemerkt en wordt afgeboekt, behoudens indien de verzuimtijd aantoonbaar langer moet zijn.

 

 

Uiteraard willen wij jullie uitgebreid informeren en daarna raadplegen over dit eindbod

 

Graag nodigen wij jullie uit voor een gezamenlijke ledenvergadering met het FNV welke wordt gehouden op:

 

Datum            :                                  donderdag 29 augustus 2012

Tijd                 :                                  13.00 uur - 14.00 uur & 14.00 -15.00 uur

Locatie           :                                  kantine van het bedrijf

 

Graag ontmoeten we jullie daar.

 

Met vriendelijke groet

 

Jelle Loosman

Bestuurder CNV Vakmensen

T: 055 52 64 250
E: j.loosman@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid