Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Codi International - Nieuws

Codi respecteert uitkomst enquête.

De uitkomst van de enquête die de OR van Codi onlangs heeft gehouden was duidelijk. Een flinke meerderheid van de werknemers wil dat de arbeidsvoorwaarden door middel va een cao geregeld blijven. Naar aanleiding van deze uitkomst zijn de bonden met de werkgever in gesprek gegaan.

Afgelopen maandag, 25 april jl. heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de bonden en de werkgever van Codi. Tijdens dit gesprek is de uitkomst van de enquête zoals deze door de OR is gehouden besproken. Tijdens dit gesprek heeft de werkgever aangegeven opnieuw met de bonden in gesprek te willen over de voortzetting van de cao. Dit is goed nieuws. Gezien de planning zal dit gesprek na de zomer gaan plaats vinden met als doel om per 1 januari 2017 een nieuwe cao te hebben. Vraag hierbij is welke onderwerpen er voor de werkgever van belang zijn om in te brengen tijdens dit overleg. Om hierin inzicht te krijgen hebben wij gevraagd om de 3 belangrijkste onderwerpen nu al aan ons door te geven. Reden hiervan is dat wij met de leden in gesprek kunnen of het bespreken van deze onderwerpen mogelijk is. Hiervoor zullen wij een ledenbijeenkomst organiseren. Op korte termijn komen wij hierop bij jullie terug.

Lidmaatschap van een vakbond heeft zin. Dat is bij Codi gebleken. Samen staan we sterk. Als je nog geen lid bent: meld te aan. Als je al wel lid bent: bedankt voor je inzet.

Met groet,

Henk Jongsma, CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid