Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Codi International - Nieuws

CNV Vakmensen en Codi aan de slag met studie duurzaam aan het werk blijven

Hierbij ontvang je, als lid van CNV Vakmensen, vers van de pers, van ons het caoboekje met daarin de definitieve afspraken die gelden tot 1 september 2022. Ook willen we je laten weten dat de studie naar hoe je je werk kunt volhouden van start is gegaan. Denk daarbij dus ook aan de 80-90-100-regeling waar veel vraag naar is, maar ook de vraag waarom zo weinig mensen meedoen aan de 55+-regeling.

Vragenlijst
Codi is op dit moment bezig met een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daarbij worden ook vragen gesteld over hoe jij denkt dat je je werk kunt vol blijven houden. Concreet wordt er ook gevraagd hoe jij denkt over de 55+-regeling, een 80-90-100-regeling of een 80-80-100-regeling (waar wij niet echt een voorstander van zijn). In de vragenlijst wordt uitgelegd hoe de regelingen er (globaal) uit zien.
Op dit moment hebben we alleen een 55+-regeling dus dat is de enige regeling waarvan we kunnen zeggen hoe die er precies uitziet, maar in de vragenlijst staat in hoofdlijnen ook wat de andere regelingen inhouden. Heb je nou vragen over die regelingen, stuur mij dan een mail via a.bulsink@cnvvakmensen.nl of vraag het aan je collega, ons kaderlid Willem Rensen.
Het is wel belangrijk dat je het vragenformulier invult, omdat de antwoorden worden gebruikt voor het gesprek dat Willem en ik hebben met je werkgever over bijv. de 80-90-100-regeling.
Het is dus in je eigen belang om mee te doen!

Overleg
Willem en ik hebben deze week weer met je werkgever overlegd. We moeten nu alleen eerst wachten op de uitkomsten van de enquete/vragenlijst.
We begrepen al wel dat de belangstelling voor bijvoorbeeld de 55+-regeling is toegenomen en ook dat je werkgever inmiddels wel overtuigd is van de behoefte aan een 80-90-100-regeling.
Over een paar weken praten Willem en ik verder.
We kunnen nu echt nog niet zeggen dat we wel even een 80-90-100-regeling zullen regelen en we weten ook helemaal niet wat de leeftijd zal worden waarop je daar gebruik van kunt gaan maken, als we het al geregeld krijgen.
Maar weet dat wij uiteraard ons best doen voor regelingen waardoor jij je werk beter vol kunt houden ook als je een dagje ouder wordt. We zullen jullie uiteraard blijven informeren.
En verder heb ik vandaag aandacht gevraagd voor het punt van het tillen van de rollen. Jullie vertelden tijdens de personeelsbijeenkomst dat het tillen daarvan het werk echt zwaar maakt en dat daar iets aan gedaan zou moeten worden. Ik begreep dat de or hier nu mee bezig is. Dat is mooi. We hopen dat dit leidt tot een goede oplossing.

Volgend overleg met Codi eind maart
Het wachten is nu op de resultaten van de enquete. Daarna gaan we verder overleggen met Codi. Jullie horen zo snel mogelijk daarna weer van ons.

Aletta Bulsink
bestuurder
M 06 20 47 18 88
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid