Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Codi International - Nieuws

Cao Codi – overleg eerste ronde

CNV Vakmensen heeft samen met FNV een eerste gesprek gehad met de directie van Codi met als doel om voor jou een nieuwe cao af te sluiten. Dit gesprek stond geheel in het teken van het inventariseren van de onderwerpen die aan de orde moeten komen. Hieronder volgt een overzicht van die punten.

Werkdruk - verhouding vast en flex personeel
Onze zorg over de ervaren werkdruk, de verhouding tussen vast en flex personeel en het verloop van flex personeel is ook voor de directie en punt van aandacht. Een aantal thema's rondom deze punten zijn benoemd, zoals:

  • hoe beperk je het aantal flexkrachten
  • hoe bind je flexkrachten aan Codi
  • hoe ga je om met spreiding van vakantie
ADV-dagen
Er zijn medewerkers die veel dagen opnemen en er zijn er die dit niet doen, of wel willen maar dat de planning het niet toelaat. We willen gaan kijken of het met behulp van een zogenaamd cafetariamodel het mogelijk is om de ADV-dagen voor meerdere doelen in te zetten. Uitgangspunt voor de bonden is dat de medewerker bepaalt wat hij/zij met deze dagen wil doen.

Pensioen
Op 1 januari 2019 loopt het huidige contract bij de pensioenverzekeraar af. Dat betekent dat wij moeten gaan praten over vernieuwing van dit contract.

Doorbetaling van loon bij ziekte
De directie wil met ons spreken over de hoogte van het loon tijdens ziekte. Nu is in de cao geregeld dat in het eerste jaar 100 procent en in het tweede jaar 90 procent van het loon wordt doorbetaald. Wij vinden aanpassing van deze percentages geen begaanbare weg.

Redactie van diverse cao-artikelen
In de cao staan diverse bepalingen die onduidelijk zijn of om een andere reden niet meer passen bij deze tijd.

Reparatie WW
De reparatie van de WW en WGA is aan de orde geweest en daar zullen nadere afspraken over moeten worden gemaakt.

Looptijd en loon
De directie heeft een voorkeur voor een twee jarige cao. CNV Vakmensen en het FNV zijn geen principieel tegenstanders van een twee jarige cao, mits er een goede afspraak over de verhoging van het loon gemaakt kunnen worden.

Dit zijn de voornaamste punten die in het overleg aan de orde zijn geweest. Op 11 december aanstaande krijgt het overleg z'n vervolg. Wij zullen voor die tijd nog een voorstellenbrief indienen. Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en of opmerkingen, schroom niet en laat dit aan je vakbondsbestuurder weten.

Voor de volledige tekst van de gezamenlijke nieuwsbrief verwijs ik jullie naar de bijlage.

Joost van Egmond
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 24 41
E: j.vanegmond@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid