Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Codi International - Nieuws

1ste ronde cao-overleg Codi Internatioal BV

Gisteren heeft CNV Vakmensen een eerste overleg gevoerd voor een nieuwe cao bij Codi International BV. Wij hebben onze voorstellen toegelicht en daarop een eerste reactie gekregen en de directie heeft enkele wensen op tafel gelegd. Hieronder kun je op hoofdlijnen lezen wat de stand van zaken is.

Voorstellen CNV Vakmensen

Looptijd
Wij hebben een looptijd voorgesteld van 1 jaar en de directie wil graag een cao met een looptijd van 1,5 jaar. Dit is bespreekbaar mits het totale pakket afspraken toereikend is.
Loon
Wij hebben toegelicht waarom wij een loonsverhoging van 3,6% willen hebben. 2,6% is de inflatie en 1% koopkrachtverbetering. De directie gaat vooralsnog uit van een lager percentage. Het mag duidelijk zijn dat over dit onderwerp nog het nodige gezegd zal worden. Jullie verdienen aan "fatsoenlijke" loonsverhoging.
Gezond de eindstreep halen 
De directie is het met ons eens om tijdens de looptijd van de cao met elkaar te kijken op welke wijze wij invulling kunnen geven om het mogelijk te maken "gezond de eindstreep te halen". Als voorbeeld hebben wij daarbij genoemd een zgn. 80-90-100 regeling, 80% werken, 90% salaris, 100% pensioenopbouw. Daarbij willen wij tevens kijken naar bestaande regelingen in de cao.
Fit for the job
Ons voorstel om voor elke medewerker een persoonlijk opleidingsbudget in te stellen, wil de directie niet invullen. De argumentatie hiervoor is dat nu veel geinvesteerd wordt in scholing van medewerkers. Wel wil de directie ingaan op het voorstel om scholing en opleiding meer gestructureerd onderdeel te laten worden van de gesprekscylus met medewerkers.
Uitzendkrachten
Momenteel is het aantal uitzendkrachten laag, iets minder dan 20. In de afgelopen periode hebbe diverse uitzendkrachten een arbeidscontract van Codi gekregen. Wij worden nog nader geinformeerd over de wijze van beloning van de uitzendkrachten, waarbij wij het van belang vinden dat voor gelijk werk gelijk loon wordt betaald.
Keuzemogelijkheden in de cao
De cao is nu min of meer een confectiepak, waarin iedereen moet passen. Wij vinden dat het meer een maatpak moet worden. Anders geformuleerd, wij vinden het wenselijk dat er meer keuzemogelijkheden in de cao komen. In combinatie met het onderwerp "Gezond de eindstreep halen" willen wij met de directie de mogelijkheden hiervoor verder onderzoeken.
Reiskostenregeling
Op ons voorstel om de reiskostenregeling aan te passen heeft de directie negatief gereageerd.
Werkgeversbijdrage
De directie komt hier nog met een reactie op.


Voorstellen directie

ATV-dagen nieuw personeel
De directie zou het aantal ATV-dagen voor nieuw personeel willen verlagen tot 5. Wij willen geen tweedeling in de cao, de waarde moet voor iedereen die bij Codi in een zelfde functie werkt gelijk zijn.
Feestdagen toeslag 300%
Dit onderwerp is kort ter sprake gekomen. Inhioudelijk hebben wij hier nog niet op gereageerd.


Volgende week donderdag 4 juli gaan de onderhandelingen verder.

Heb je naar aanleding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen schroom niet en laat mij dat weten. Je mag mij mailen en bellen!


Joost van Egmond
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 51 60 2141
E: j.vanegmond@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid