Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Chemours gaat niet in op ultimatum CNV Vakmensen

CNV Vakmensen roept op tot staking!

Op dinsdag 1 oktober heeft CNV Vakmensen een schriftelijke reactie mogen ontvangen van jouw werkgever naar aanleiding van het door CNV Vakmensen gestelde ultimatum op
26 september 2019.

Jouw werkgever geeft aan niet in te willen gaan op de 9 gestelde eisen en twee aanvullende punten in het ultimatum van CNV Vakmensen. Jouw werkgever verkeert in de veronderstelling dat de genoemde 9 eisen en twee aanvullende punten uitonderhandeld zijn en dat er slechts over het loonbod in relatie tot de looptijd van de cao verschil van opvatting bestaat tussen cao-partijen. Chemours blijft van mening dat zij tijdens de onderhandelingen uitvoerig de bedrijfsomstandigheden en de economische knelpunten heeft geschetst en op basis daarvan voor de werknemers een goed en aanvaardbaar bod hebben uitgebracht.

Chemours beseft niet dat als een (éénzijdig) eindbod door leden wordt afgewezen alle gedane cao-voorstellen weer op tafel liggen en onderdeel uitmaken van het gestelde ultimatum door CNV Vakmensen.
Verder geeft Chemours in haar reactie aan dat acties, die tot gevolg hebben dat de bedrijfsbelangen worden geschaad, ontoelaatbaar zijn en op voorhand door Chemours worden veroordeeld.

Afgelopen week heeft FNV al veiligheidsoverleg gevoerd met Chemours en zal CNV Vakmensen zich hierbij aan de uitkomsten hiervan conformeren. Als leden, uit veiligheidsoverwegingen, niet in de gelegenheid worden gesteld om aan de oproep van staking gehoor te geven dan verneem ik dit graag. Hierbij zal moeten worden vastgesteld of hier daadwerkelijk sprake is van een veiligheidsrisico. Door Chemours wordt ook gesteld dat werknemers die aan acties van CNV Vakmensen deelnemen en daardoor geen arbeid verrichten geen loon zullen ontvangen over de uren, waarop werknemers geen arbeid verrichten.

Vanaf donderdag 3 oktober sluit CNV Vakmensen zich aan bij de staking van FNV!
Leden van CNV Vakmensen kunnen zich als staker laten registreren in de stakingstent op de volgende tijdstippen: 07.00 uur tot 10.00 uur en vanaf 15.00 uur tot 16.30 uur.

Onze acties zijn er juist op gericht om op deze wijze de druk op te voeren, zodat er voor onze leden een aanvaardbare goede cao komt. Op dit moment is dit alleen mogelijk door druk van acties. We hopen dat ook werkwillige werknemers zich hiervan bewust zijn en daarom ons blijven steunen. Immers een goede cao is ook hun belang! Uiteraard kunnen ze de daad ook bij het woord voeren en lid worden van CNV Vakmensen.

Als zich de komende dagen onhoudbare/onwenselijke situaties voordoen waarop direct actie gewenst is, ben ik 24/7 telefonisch bereikbaar op: 06-5160 2032.
Ontwikkelingen die relevant zijn maar geen spoedeisend karakter hebben kunnen via mail bij mij gemeld worden: a.huizinga@cnvvakmensen.nl 

Voor meer infomratie over staken en wat dit voor jou betekent, lees de bijgaande flyer "Wij gaan staken".

Namens CNV Vakmensen
Soula Voultsidis en Henk van Spankeren, CNV-kaderleden
Arjan Huizinga, bestuurder

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid