Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Akkoord indexatie vroegpensioen Chemours

Op 4 juni hebben de vakbonden met Dupont en Chemours onderhandeld over het verschil in toegepaste indexatie van het vroegpensioen en de afgesproken indexatie van het vroegpensioen in de cao (bijlage 11 bij de cao).

Het akkoord betrof in totaal 1,4 miljoen euro, waarmee 70% van de indexatie achterstand gecompenseerd zou worden voor cao-werknemers, gepensioneerden en slapers die vallen, dan wel vielen, onder bijlage 11 van de cao.

Het betreft allen (oud) werknemers die geboren zijn vanaf 1950.

Na de zomer zou gestart worden met de uitvoering van het akkoord en hiervoor zouden we nog wat technische en praktische zaken onderzoeken en uitwerken.

Echter op 7 september zijn partijen opnieuw met elkaar in overleg getreden omdat bleek dat er nieuwe feiten waren die zowel voor ons als jullie werkgever een totale verrassing waren.

De cijfers die Pensioenfonds Chemours eerder had geleverd, en op basis waarvan wij voor de zomer afspraken hadden gemaakt, bleken niet juist te zijn. Abusievelijk waren in de berekeningen ook gepensioneerden en slapers geboren voor 1950 meegenomen.

Op basis van de nieuwe cijfers beek dat de indexatieachterstand, die gecompenseerd moet worden, een stuk lager is dan 1,4 mln. Op basis van de nieuwe cijfers hebben wij met Chemours constructieve onderhandelingen gevoerd en zijn we tot een nieuw akkoord gekomen, resulterend in een bedrag van 1,2 mln.

Door dit nieuwe akkoord/bedrag ontstaat er financiële ruimte die wij hebben besloten in te zetten voor compensatie van alle (ex) werknemers van Chemours, geboren vanaf 1950. De afspraak geldt dus niet alleen voor degenen die onder de cao vallen maar ook voor de P&M ‘ers. Hiermee is de eerder gemaakte afspraak uiteindelijk beter geworden en krijgen zij allen 70 % van het verschil tussen de toegepaste indexatie en de in de cao afgesproken indexatie vergoed.

Geprobeerd zal worden, voor zover praktisch mogelijk, om de uitvoering via het Pensioenfonds Chemours te laten plaatsvinden omdat het hier gaat om pensioengeld en dit voor de deelnemers/betrokkenen uiteindelijk beter is. In het geval dat dit niet kan (wordt uitgezocht) zullen betreffende deelnemers deze compensatie als brutobedrag uitgekeerd krijgen.

Arjan Huizinga
bestuurder
E.: a.huizinga@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 60 20 32

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid