Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Cerexagri - Nieuws

Cao-voorstellen ingediend bij Cerexagri

Nadat de leden de mogelijkheid hebben gekregen nog aanvullende voorstellen te doen voor een nieuwe cao, hebben we de cao-voorstellen bij Cerex Agri ingediend.

Looptijd

Wij stellen voor een looptijd van 1 jaar, te weten van 1 april 2017 tot 1 april 2018. 

Inkomen

 • Wij stellen een structurele loonsverhoging voor van 2.5% per 1 april 2017 en een eenmalig uitkering van € 1000 als vorm van winst uitkering over het afgelopen boekjaar. 
 • Daarnaast stellen wij voor de mogelijkheid tot doorgroei boven de 100%, te verbeteren door in artikel 9.14 de laatste twee zinnen te vervangen door: “Aan medewerkers die drie jaar op het maximum van de schaal zitten zal een extra periodiek worden toegekend, daarna zal elke 3 jaar een extra verhoging worden toegekend van 1% tot een maximum van 105%.”
 • Wij stellen voor de loonschalen 3 t/m 12 uit te breiden met één periodiek

Ziektekostenverzekering

Wij stellen voor de werkgeversbijdrage in de ziektekosten te verhogen naar € 100 per maand.

Toeslagen

Wij stellen voor overwerk voorafgaand of aansluitend aan de dienst gelijk te belonen met overwerk op een roostervrije dag, zie artikel 9.8.2.4. De ergonomische belasting van dit soort overwerk is groot en alleen daarom zou dit eigenlijk moeten worden voorkomen maar als het bij calamiteiten echt niet anders kan dient het in ieder geval afdoende te worden beloond.

Functie-indeling

Wij stellen voor de functie van Packer weer in te delen om loongroep 4. In praktijk blijkt deze functie toch meer omvattend dan eerst is gedacht. Tevens stellen wij voor de functie Operator ZGH opnieuw te evalueren aangezien ook hier twijfels zijn over de juiste indeling.

Consignatie

Wij stellen voor een aantal wijzigingen door te voeren m.b.t. consignatie en daadwerkelijk opkomen. 1. De werktijd dient aan te vangen op het moment van de oproep. 2. De minimale vergoeding in geval van een oproep bedraagt altijd twee uur. 3. De reiskostenvergoeding dient kostendekkend te zijn. 4. De consignatie vergoeding dient gezien te worden als vast onderdeel van het salaris en derhalve mee te tellen voor de pensioen opbouw.  

Persoonlijk opleidingsbudget

Wij stellen voor een Persoonlijk Opleiding Budget (POB) in te voeren ter grootte van €3600 per 3 jaar. De besteding hiervan is geheel aan de werknemer zolang het een erkende opleiding betreft.

Diversen

 • Wij stellen voor om zowel een fietsplan als een bijdrage voor Sporten/Fitness te introduceren.
 • Wij stellen voor 5 mei of een andere feestdag naar keuze als jaarlijkse feestdag toe te voegen aan artikel 10.1.
 • Wij stellen voor het aantal extra vrije dagen bij een dienstjubileum te verhogen naar 2, artikel 11.2.J. 
 • Wij stellen voor de mogelijkheid voor medewerkers om vrije dagen te kopen, artikel 12.11.B uit te breiden tot 10 dagen. 
 • Wij stellen voor een extern bureau te vragen om een duurzame inzetbaarheid check te laten uitvoeren en een rapport op te laten stellen met aanbevelingen.

AWVN Bijdrage

Wij stellen voor de werkgeversbijdrage regeling AWVN voort te zetten

 
Wanneer de onderhandelingen plaatsvinden is nog niet bekend. We verwachten dat Cerexagri het initiatief neemt om een aantal onderhandelingsdata af te spreken. Uiteraard houden we jullie op de hoogte wanneer de onderhandelingen plaatsvinden.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid