Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao BN International - Nieuws

Verslag periodiek overleg bij BN International

Afgelopen vrijdag (7 februari) was er een periodiek overleg met de directie. Onder andere ter voorbereiding van de cao-onderhandelingen die op 2 april beginnen. De sfeer in het overleg was goed, uw directie was open en mededeelzaam.

Op 2 april beginnen de cao-onderhandelingen, begin maart zullen wij een ledenvergadering houden over uw wensen en daarmee de voorstellen van CNV Vakmensen. U wordt hier binnenkort voor uitgenodigd.  Hieronder de vragen die vakbonden in het overleg hebben gesteld gevolgd door de antwoorden.

Vraag : wat is de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe eigenaar?

De nieuwe eigenaar, VEP, heeft op 16 januari 2014 de overnametransactie geëffectueerd. VEP is een consultancy partner en is nu bezig de onderneming te leren kennen op detailniveau. De directie verwacht dat de VEP een sparringpartner wordt voor het lokale management. Alle aandelen BNI Holding zijn overgegaan naar VEP. Het machinepark is verkocht en teruggeleased. Via hypotheken houdt de bank een zekerheid. Omzet verwachting benodigd om de financiering te kunnen dragen is in 2013 gehaald en voor 2014 is de verwachting positief. Dit alles gebaseerd op het bestaande businessplan.

Vraag : hoe gaat het met de orders en verkoop?

2013 was gelijk aan 2012 qua omzet met een verschuiving in de mix. Volumegroei bij lagere prijzen. Is niet goed genoeg, de omzetgroei blijft achter. Nieuwe verkopers moeten in dit jaar hun budget gaan halen. Ook 2015, nieuw volume en resultaat nodig van de nieuwe verkoopstaf. Belangrijkste concurrenten doen het minder. Consumenten verkopen volgen de kwakkelende woonmarkt. 2014 moet omslagjaar worden voor wand.

Vraag : Wat is de stand van zaken rond de pensioenregeling?

Door de verkoop is het aandelenpakket van het pensioenfonds te gelde gemaakt, was 3,5 procent punt van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is voldoende, er zijn geen bijzondere maatregelen nodig. Er is een intentie tot een voorgenomen besluit tot opheffing van het fonds. De uitvoeringskosten zijn de laatste jaren door overheidseisen sterk gestegen en blijven stijgen. Per 1 juli komen er weer nieuwe regels van de toezichthouder, dat maakt de uitvoerbaarheid van de huidige regeling niet beter. In de afgelopen jaren zijn de kosten voor dit kleine fonds meer dan verdubbeld. Het moment is er om nu te stoppen. Werkgever verlangt een nieuwe uitvoerder van de pensioenverplichting per 1 juli 2014. Dit moet overlegd worden met vakbonden en ondernemingsraad. 

Er is een wens om de werkgroep pensioenen weer in te richten, vakbonden horen dat graag van de OR. 

Het is belangrijk om duidelijkheid te krijgen in de rollen van betrokken partijen bij het pensioenfonds, dat zijn werkgever, OR en vakbonden. De voorkeur gaat er naar uit om de oude regeling als uitgangspunt te nemen (de middelloonregeling) daarna moet de vraag worden gesteld waar de nieuwe regeling onder gebracht moet worden.
Als van VV een rol gevraagd wordt dan moet er een heldere opdracht zijn met voldoende mandaat en beschreven bevoegdheden. De groep wordt samengesteld uit een vakbondsbestuurder, een OR-lid en een deskundige adviseur.

Vraag : hoe is het gesteld met de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Het personeelsbestand is 203 personen, er heeft geen noemenswaardige instroom plaatsgevonden. 

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

Nico Bogaard
bestuurder CNV Vakmensen
(vervangt Judith ten Broeke tijdens kraamverlof)

 

 

 

 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid